Recovery Manager Plus

RecoveryManager Plus là một giải pháp giao diện web toàn diện cho phép bạn sao lưu và phục hồi toàn bộ các đối tượng Active Directory. Sản phẩm cho phép sao lưu mỗi thay đổi được thực hiện với các đối tượng A như một phiên bản riêng biệt và khôi phục chúng với bất kỳ phiên bản nào trước đó chỉ với vài lượt click đơn giản.Thực hiện khôi phục đối tượng và cấp độ thuộc tínhdành cho các đối tượng AD, khôi phục ngay lập tức các đối tượng đã xóa và đưa toàn bộ AD của bạn trở lại trạng tháu được sao lưu. Đảm bảo tính sẵn sàng liên tục cho hệ thống domain controller ở mọi thời điểm bằng cách thực hiện phục hồi không cần-khởi động lại cho các đối tượng AD.

 
 
 
 
 
 

Những tính năng chính của Recovrery Manager Plus


 

Khôi phục cấp thuộc tính

Chỉ khôi phục những thuộc tính được sửa đổi cụ thể của những đối tượng AD thay vì khôi phục toàn bộ những đối tượng.

 

Quá trình quay trở lại

Khôi phục AD đến một điểm sao lưu trước đó và hoàn tác tất cả những thay đổi được thực hiện cho các đối tượng sau thời điểm này

 

Recycle bin AD

Khôi phục những đối tượng AD bị xóa và những thuộc tính của chúng - và những bộ chứa ứng dụng nguồn gốc của chúng - trong một cú nhấp chuột duy nhất

 

Quản lý thay đổi

Theo dõi tất cả những thay đổi được thực hiện với đối tượng người dùng và quay trở lại bất kỳthay đổi nào được thực thi với những đối tượng, bộ chứa ứng dụng, tên miền riêng

 

Quản lý phiên bản

Duy trì mỗi bản sao lưu dự phòng của một đối tượng như một phiên bản riêng biệt và khôi phục một đối tượng thành phiên bản tùy thích.

 

 

 

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.