Patch Connect Plus

Patch Connect Plus tích hợp với máy chủ Trình quản lý cấu hình hệ thống trung tâm (SCCM) để tự động vá lỗi hơn 530 bản cập nhật của bên thứ ba trên hơn 330 ứng dụng. Với tính năng 'Quản lý ứng dụng', việc triển khai các ứng dụng tùy chỉnh cũng được thực hiện. Ngoài ra, quản trị viên 'Công cụ quản trị' cung cấp 25 tiện ích thiết yếu nhất, có thể truy cập trực tiếp từ bảng điều khiển SCCM, cho trải nghiệm người dùng tối ưu.

 
 
 
 
 
 

Tính năng sản phẩm

 

Tự động vá bên thứ ba

Bảo vệ hệ thống của bạn khỏi các mối đe dọa bảo mật với vá thường xuyên. Triển khai các bản vá ứng dụng của bên thứ ba cho các hệ thống dễ bị tổn thương tự động bằng cơ sở hạ tầng quản lý bản vá SCCM.

 

Trình cắm riêng cho SCCM

Vá các ứng dụng bạn muốn, ngoài việc lọc qua danh sách đầy đủ các ứng dụng của bên thứ ba trong Bảng điều khiển SCCM. Trình cắm này liệt kê mọi cập nhật của bên thứ ba có sẵn, cùng với các báo cáo đầy đủ về tất cả các máy khách.

 

Tạo các ứng dụng mong muốn của bạn trong SCCM từ một kho ứng dụng được hỗ trợ rộng lớn. Bạn cũng có thể tùy chỉnh triển khai ứng dụng theo nhu cầu của mình với các tập lệnh triển khai và các mẫu được xác định trước.

 

Công cụ quản trị

Thực hiện một loạt các chức năng thiết yếu như vận hành máy khách theo yêu cầu, xử lý sự cố máy khách và các hành động quản lý hệ thống ngay từ bảng điều khiển SCCM.

 

Triển khai tùy chỉnh với 

các tập lệnh trước / sau

Có được một phạm vi rộng các tùy chọn tùy chỉnh cho các bản vá trước khi triển khai chúng. Bạn có thể điều chỉnh việc triển khai với Mẫu triển khai được xác định trước hoặc tạo riêng của bạn với các tập lệnh trước / bài tùy chỉnh.

 

Tự động phát hiện

 và xuất bản các bản vá

Phát hiện các ứng dụng mới được thêm vào trong mạng và xuất bản tự động. Điều này sẽ giúp tìm nạp danh sách các ứng dụng được cài đặt, cũng thông báo bất cứ khi nào một ứng dụng mới được phát hiện trong mạng.

 

Danh mục phần mềm mở rộng 

của bên thứ ba

Mở rộng bản vá Microsoft SCCM cho hơn 330 ứng dụng của bên thứ ba để đảm bảo rằng tất cả các ứng dụng không phải của Microsoft của bạn sẽ được vá.

 

Báo cáo triển khai


Nhận dữ liệu về việc triển khai SCCM liệt kê các máy khách dựa trên các tiêu chí như bản vá đã cài đặt, bản vá bị thiếu và bản cài đặt không thành công

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.