PASSWORD MANAGER PRO

Password Manager Pro là một giải pháp quản trị danh tính đặc quyền cho phép các nhóm công nghệ thông tin quản lý nhiều danh tính – mật khẩu đặc quyền, khóa SSH và chứng chỉ SSL – cũng như kiểm soát và giám sát truy cập đặc quyền vào những hệ thống thông tin quan trọng từ một giao diện điều khiển tập trung. Ngoài ra sản phẩm cũng giúp chứng minh tính tuân thủ với các quy định như PCI DSS, NERC CIP và SOX đòi hỏi kiểm soát truy cập đặc quyền.


 
 
 
 
 
 

Tính năng sản phẩm

 

Lưu trữ, tìm kiếm và sắp xếp

Lưu trữ & sắp xếp toàn bộ ID đã phân quyền vào một kho lưu trữ tập trung

 

Chia sẻ bảo mật

Mật khẩu quản trị được chia sẻ với các thành viên trong nhóm của bạn trên cơ sở nhu cầu

 

Reset tự động

Tự động đặt lại mật khẩu của máy chủ, cơ sở dữ liệu,  thiết bị mạng và các tài nguyên khác.

 

Kiểm soát truy cập

Kiểm soát truy cập đến các tài nguyên CNTT và các ứng dụng dựa trên vai trò và trách nhiệm công việc.

 

Khởi động kết nối trực tiếp

Khởi động kết nối trực tiếp từ xa tài nguyên CNTT, các trang web và các ứng dụng.

 

Kiểm duyệt và ghi hình

Ghi hình và kiểm duyệt tất cả các đặc quyền truy cập, nhận hồ sơ đầy đủ của tất cả các hành động.

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.