OS Deployer

OS Deployer là một giải pháp để tự động hóa tạo ảnh hệ điều hành (OS Imaging) và quá trình triển khai. Sử dụng OS Deployer, bạn có thể lấy được hình ảnh của hệ thống, tùy biến hình ảnh theo các nhu cầu của tổ chức và triển khai hình ảnh tới các máy tính mục tiêu mới từ một địa điểm tập trung. Sản phẩm cũng cung cấp một tùy chọn để triển khai một hình ảnh hệ điều ảnh chung trên nhiều máy tính không phân biệt phần cứng, nhà cung cấp và mẫu sản phẩm.

 
 
 
 
 
 

Tính năng sản phẩm

 

Hình ảnh hóa hệ điều hành

Chụp hình ảnh tổng thể máy tính của bạn bao gồm hệ điều hành và ứng dụng. Điều này có thể được thực hiện offline hoặc online sử dụng phần mềm hình ảnh máy tính của chúng tôi.

 

Triển khai hệ điều hành

Phần mềm hình ảnh máy tính của chúng tôi tự động hóa quá trình triển kha ihệ điều hành tới các máy tính dự phòng mới hoặc để sửa chữa hệ điều hành nhanh chóng.

 

Tạo và duy trì mẫu triển khai để phù hợp với vai trò của từng bộ phận và người dùng

 

Triển khai tổng thể

Phần mềm hình ảnh máy tính của chúng tôi duy trì một hình ảnh tổng thể duy nhất không phụ thuộc vào phần cứng mà nó đang được triển khai.

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.