OpManager

OpManager là giải pháp giám sát mạng và máy chủ thời gian thực cung cấp thông tin chi tiết hơn qua trên bộ cơ sở hạ tầng mạng. Sản phẩm bao gồm nhiều tính năng như giám sát mạng chủ động và phản ứng thời gian thực, giám sát máy chủ vật lý & ảo, số liệu trình bày trực quan đa dạng qua các bảng số liệu trực tiếp và đồ thị, các cảnh báo theo ngưỡng, hệ thống quản trị lỗi thông minh và các báo cáo đã thiết kế sẵn.


 
 
 
 
 
 

Tính năng của OpManager

 

Giám sát mạng và máy chủ

Giám sát các gói tin mất, thời gian phản hồi, hiệu suất của các thiết bị như routerm switch, server và máy ảo.

 

Phân tích băng thông 

Phân tích tiêu thu băng thông của người dùng và ứng dụng thông qua Netflow, IP FIX và dặng lưu lượng

 

Quản lý log tường lửa

Thu thập, phân tích và lưu trữ lò tường lửa cho việc bảo mật

 

Quản lý cấu hình

Sao lưu, khôi phục cấu hình từ web GUI. Nhận thông báo từ nhưng thay dổi không xác thực

 

Quản lý switch & địa chỉ IP

Quản lý địa chỉ IP. Theo dõi cng switch và các thiết bị nối tới nó

 

Quản lý lỗi

Thiết lập nhiều mức độ ngương để thông báo lỗi tại từng giai đoạn thông qua email và SMS

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.