Firewall Analyzer

ManageEngine Firewall Analyzer là 1 agent phân tích log và là phần mềm quản lý cấu hình cho phép quản trị mạng để tập trung thu thập, lưu trữ, phân tích thiết bị ghi bảo mật của họ và tạo ra các báo cáo pháp y ra khỏi nó.

 
 
 
 
 
 

Chức năng của phần mềm Firewall Analyzer

 

Mở các giá trị thực của các thiết bị bảo mật của bạn

- Hỗ trợ một mảng  lớn của thông số log thiết bị an ninh i bao gồm tường lửa, VPN, IDS / IPS và máy chủ proxy 

- Cung cấp một loạt các báo cáo cho giám sát mối đe dọa bên ngoài, quản lý thay đổi và tuân thủ quy định

 

Attractive TCO and rapid ROI

- Không có phần cứng bổ sung cần thiết, chi phí nhập tối thiểu và bảo trì mô hình thuê bao gồm đảm bảo một TCO thấp 

- Giá cả cạnh tranh. triển khai nhanh chóng, kết quả tức thì, giảm IT trên không đảm bảo ROI nhanh

 

Gặp gỡ doanh nghiệp năng động một cách nhanh chóng

- Nhanh chóng biến đổi log thiết bị thông số an ninh vào thông tin hành động 

- Tạo ra các báo cáo trong định dạng thân thiện với người sử dụng như những định dạng CSV PDF 

 

 Cải thiện năng suất cho IT/ MSSP

- Từ việc triển khai sản phẩm để tạo báo cáo trong vài phút! 

- Cảnh báo thời gian thực cho các sự kiện an ninh cho phép CNTT để đáp ứng ngay lập tức với các mối đe dọa an ninh

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.