Exchange Reporter Plus

Exchange Reporter Plus là giải pháp kiểm toán, giám sát và báo cáo thay đổi dành cho Exchange Server và Exchange Online. Với hơn 300 báo cáo độc đáo, sản phẩm cung cấp thông tin chi tiết về các số liệu thống kê kích thước hòm mail, các lượt đăng nhập vào Outlook Web Access, các thiết bị đã bật ActiveSync và các số liệu khác. Sản phẩm cũng gửi các cảnh báo thời gian thực về những thay đổi quan trọng đòi hỏi sự chú ý của bạn.

 
 
 
 
 
 

Chức năng của Exchange Reporter Plus

  • Exchange Server Reporting
  • Exchange Server Auditing
  • Exchange Server Monitoring
  • Office 365 Reports
Exchange Server Reporting
 

Báo cáo kích thước mailbox 

Việc giám sát kích thước mailbox và sự phát triển của mailbox không phải là một nhiệm vụ khó khăn. Với báo cáo kích thước mailbox Exchange, bạn có thể thấy thông tin chi tiết nhanh về kích thước mailbox hiện tại, sự tăng trưởng của mailbox và các giới hạn kích thước mailbox. Bạn cũng có thể so sánh nhanh về kích thước hiện tại dựa vào các giới hạn dung lượng cho phép. 


 

Báo cáo lưu lượng mailbox 

Báo cáo lưu lượng mailbox hỗ trợ phân tích lưu lượng Exchange bằng cách theo dõi lưu lượng với mỗi mailbox. Thư có thể được lọc theo cả người gửi và người nhận, và cũng theo số lượng thủ và kích thước! 


 

Báo cáo Outlook Web Access

OWA đã làm cho các email Exchange phổ biến trên web giống như trên máy tính để bàn. Báo cáo OWA của Exchange Reporter Plus giúp giám sát các hoạt động trên Outlook Web Access bằng cách lọc dữ liệu theo người dùng, trình duyệt và thậm chí là địa chỉ IP máy khách (client)!   


 

Báo cáo các thuộc tính mailbox

Mailbox Active Directory là các thành phần quan trọng của môi trường Exchange Server. Báo cáo các thuộc tính mailbox của Exchange Reporter Plus cho quản trị viên dữ liệu chính xác về kích thước mailbox, các mailbox không hoạt động và bị ẩn, sự tăng trưởng của mailbox và mọi thuộc tính khác của mailbox Exchange.

 

Báo cáo nội dung

 mailbox

Báo cáo nội dung mailbox của Exchange Reporter Plus là công cụ theo dõi thư Exchange toàn diện. Bạn có thể lọc báo cáo đã tạo theo các thông số khác nhau bao gồm 1) từ khóa thư, cả trên chủ đề và văn bản 2) các thuộc tính nội dung đính kèm email theo kích thước, tên tập tin và thậm chí là phần đuôi mở rộng tập tin 3) Các thuộc tính thư mục như kích thước và số lượng thư. Báo cáo cực kỳ hữu ích trong việc tối ưu hóa tài nguyên và chống thư độc hại!

 

Báo cáo ActiveSync Exchange

Nắm bắt được lưu lượng ActiveSync trong tổ chức bằng cách thu thập các báo cáo làm rõ về việc sử dụng ActiveSync, yêu cầu đồng bộ, chi tiết chính sách, thông tin trạng thái và chi tiết thiết bị. Báo cáo ActiveSync giúp quản trị các thiết bị di động kích hoạt ActiveSync trong môi trường Exchange và kiểm tra lưu lượng thiết bị di động một cách hiệu quả.

 

Báo cáo nội dung Public Folder

Một kho lưu trữ tập trung dữ liệu đòi hỏi giám sát thận trọng. Các báo cáo Public Folder của Exchange Reporter Plus sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách báo cáo về tất cả số liệu thống kê quan trọng của các thư mục công khai (Public Folder), chi tiết đến các cấp độ của kiểu dữ liệu trên thư mục! 


 

Báo cáo danh sách

 phân phối 

Các danh sách mail Active Directory là một cách hiệu quả để chia sẻ thông tin cho tất cả người dùng trong một lần gửi tin! Các báo cáo của Exchange Reporter Plus đảm bảo dữ liệu độc hại không sử dụng cùng một phương tiện và cũng thể hiện một tab về mọi hoạt động người dùng trên danh sách phân phối (Distribution List)!


 

Báo cáo quyền hạn mailbox

Báo cáo các quyền hạn mailbox của Exchange Reporter Plus giúp quản trị viên exchange quản trị các quyền hạn mailbox theo cách hiệu quả nhất. Các báo cáo sẵn có này là một công cụ quan trọng để nhanh chóng hiểu quyền liên quan đến mailbox và người dùng và do đó đảm bảo sự an toàn của thông tin mailbox.


Exchange Reporter Plus cung cấp hơn 200 báo cáo không trùng lặp và được đóng gói sẵn. Sử dụng các báo cáo này để thu được thông tin chi tiết về các thành phần và thực thể khác nhau, bao gồm các mailbox và các thành phần lưu trữ khác, lưu lượng email, danh sách phân phối, OWA và ActiveSync. Tự động tạo các báo cáo và gửi email để thông báo cho bạn vào các thời điểm cụ thể, hoặc xuất sang các định dạng như CSV, PDF, XLS hoặc HTML. Tải bản dùng thử miễn phí ngay hôm nay để xem việc quản trị có thể trở nên đơn giản như thế nào với các báo cáo này.

Exchange Server Auditing
Exchange Server Monitoring
Office 365 Reports
©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.