Phân tích CNTT nâng cao

 

  • Dựa trên web, ITIL-sẵn sàng, phần mềm bàn trợ giúp giúp đỡ IT việc quản lý tích hợp tài sản cho MSPs
  • Vận đơn cho mỗi khách hàng một cách hiệu quả và chính xác
  • Tạo ra từng tài khoản riêng biệt

 

Zoho Analytics

- Nhập từ nhiều nguồn dữ liệu bao gồm cơ sở dữ liệu, API web, bảng tính và hơn thế nữa
- Xây dựng báo cáo dễ dàng, sử dụng giao diện kéo và thả. - Không cần truy vấn cơ sở dữ liệu
- Sử dụng nhiều thành phần báo cáo (bảng xoay vòng, số liệu KPI và tiện ích con) để phân tích trực quan dữ liệu của bạn
- Thực hiện trộn dữ liệu và hợp nhất các tập dữ liệu khác nhau, sử dụng các trường chung
- E-mail, xuất và in báo cáo để truy cập ngoại tuyến

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.