Analytic Plus

Analytics Plus là phần mềm báo cáo quản trị (BI) tự phục vụ có thể giúp đối chiếu dữ liệu từ các đảo dữ liệu khác nhau và cung cấp các thông tin chi tiết hợp nhất. Với bộ thiết kế báo cáo kéo thả, các báo cáo được xây dựng sẵn, các chỉ số hiệu suất chính (KPI) và các tính năng tự động phân tích, tạo các đồ thị tương tác trực quan, phân tích dữ liệu của bạn và chia sẻ các thông tin bạn có trong không gian hợp tác an toàn.

 
 
 
 
 
 

Tính năng sản phẩm Analytic Plus


Kết nối và tải lên dễ dàng

Nhập từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm các tệp tin, các bảng tin URL feed và SQL hoặc các cơ sở dữ liệu đám mây để chuyển đổi dữ liệu thành các báo cáo chi tiết hữu ích.

 

Kết nối và tải lên dễ dàng các tệp tin và bảng tin

Tải lên dữ liệu từ các tệp tin flat-file (không cần lấy nội dung từ cơ sở dữ liệu) như .CSV, .XLS, .HTML, .JSON, .XML và .TSV trong khi kéo dữ liệu từ các bảng tin URL web.

 

Cơ sở dữ liệu

Đồng bộ với các cơ sở dữ liệu SQL như Oracle, MSSQL, MySQL, and PostgreSQL, as well Amazon RDS, Amazon Redshift, Microsoft Azure SQL, Google Cloud SQL, Heroku PostgreSQL.

 

Pha trộn dữ liệu


Pha và trộn dữ liệu trên các bảng khác nhau. Ví dụ, bạn có thể kết hợp các số liệu bán hàng với các khoản đầu tư tiếp thị để xem hiệu suất các chiến dịch tiếp thị của bạn.

Phân tích chỉ số KPI chi tiết

Xây dựng các báo cáo và bảng điều khiển chi tiết có ý nghĩa sử dụng các hình thức đồ họa trực quan 
để xác định các mô hình và điểm bất thường.
Truy cập chi tiết vào các số liệu cụ thể để xác định các khu vực cần cải thiện. 

 

Giao diện dễ sử dụng

Giao diện kéo thả của bộ thiết kế báo cáo cho phép bạn dễ dàng xây dựng các báo cáo phức tạp, dù thậm chí bạn không phải là một chuyên gia. Dữ liệu của bạn sẽ được trình diễn qua các hình thức quen thuộc như bảng tính, giúp dễ dàng phân tích. 

 

Sự đa dạng trực quan hóa 

Lựa chọn từ hơn 30 biểu đồ, tiện ích widget, các bảng tổng hợp PivotTable và các giao diện dạng bảng để trình diễn dữ liệu. Chuyển đổi các hình thức trình duễn trực quan một cách nhanh chóng.

 

Các bảng điều khiển thông minh

Kết hợp nhiều báo cáo vào một bảng điều khiển trực tiếp tập trung. Chèn ảnh, văn bản đã định dạng và các thành phần web vào một bố cục thiết kế linh hoạt. Các bảng điều khiển tương tác của chúng tôi hỗ trợ phân tích và giúp bạn đưa ra các quyết định hiệu quả hơn. 

 

Công cụ công thức mạnh mẽ

Công cụ công thức được tích hợp sẵn và thư viện mở rộng các hàm toán học và thống kê cho phép bạn dễ dàng lấy được các số liệu từ dữ liệu gốc. 

 
 

Tích hợp sẵn có

Thu được thông tin chi tiết về công việc helpdesk, các hoạt động hỗ trợ khách hàng, giám sát mạng và ứng dụng thông qua việc tích hợp bộ sản phẩm quản trị dịch vụ công nghệ thông tin, hỗ trợ và vận hành công nghệ thông tin của ManageEngine. 

 

ServiceDesk Plus

Đưa dữ liệu ServiceDesk Pls vào cuộc sống thực với hàng loạt các biểu đồ và hình thức trình diễn trực quan. Tập hợp các biểu đồ từ nhiều mô-đun ServiceDesk Plus khác nhau, tất cả được kết hợp trong một bảng điều khiển tập trung. 

 

SupportCenter Plus

Phân tích trực quan dữ liệu hỗ trợ khách hàng bằng cách sử dụng nhiều biểu đồ, báo cáo dạng bảng và tóm tắt. Yêu cầu dự báo và xu hướng từ các tài khoản chính và đo lường tác động kinh doanh bằng cách truy cập hơn 65 báo cáo KPI được tạo sẵn.


 

OpManager

Thư được thông tin tóm tắt nhanh về toàn bộ thiết bị trong mạng, xác định các thiết bị gặp vấn đề và quan sát các bảng điều khiển của những tiến trình công việc chính. Có thông tin chi tiết với các đối tượng cụ thể bằng cách sử dụng biểu đồ, tiện ích widget, các số liệu KPI, các bảng pivotTable và các thành phần giao diện bảng khác. 

 

Applications Manager

Có cái nhìn tổng thể về các ứng dụng, máy chủ và hệ thống trong cơ sở hạ tầng vật lý, ảo và đám mây. Tích hợp với dữ liệu của Applications Manager, phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng hơn 100 chỉ số KPI và trình bày kết quả bằng cách sử dụng các bảng điều khiển tổng quan và báo cáo tương tác.

Chia sẻ và phối hợp công việc

Hãy để dữ liệu của bạn thực hiện cuộc trò chuyện. Bạn có thể dễ dàng chia sẻ các báo cáo trong khắp tổ chức với các tùy chọn xuất, nhùng hoặc xuất bản trực quan của chúng tôi. 

 

Quyền kiểm soát truy cập chi tiết

Duy trì khả năng kiểm soát đầy đủ qua những gì đồng nghiệp hay khách hàng của bạn có thể thấy và làm với các báo cáo bạn chia sẻ. Chọn một loạt các quyền hạn truy cập từ chỉ đọc (read-only), toàn quyền sở hữu dữ liệu chia sẻ.

 

In và gửi email

Để các báo cáo có thể đến tay bạn. Đặt lịch tự động cho các báo cáo và bảng điều khiển và nhận các kết quả được gửi email tới cho bạn. Xuất hoặc in các báo cáo để truy cập ngoại tuyến.

 

Xuất bản và nhúng các báo cáo

Xuất bản các báo cáo để mọi người dùng Analytics Plus khác có thể truy cập. Nhúng báo cáo và bảng điều khiển trên các trang web, mạng nội bộ, blog và các ứng dụng để tiếp cận nhiều đối tượng hơn.

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.