AdSelfservice Plus

ADSelfService Plus hỗ trợ bộ phận helpdesk công nghệ thông tin hạn chế các phiếu yêu cầu đặt lại mật khẩu và giảm sự mệt mỏi của người dùng cuối do quá nhiều mật khẩu và thời gian ngưng trệ máy tính. Giải pháp này cung cấp quản trị mật khẩu tự phục vụ Active Directory, tính năng nhắc nhở hết hạn mật khẩu, đồng bộ mật khẩu nhiều nền tảng, xác thực một lần dành cho các ứng dụng doanh nghiệp và một công cụ cập nhật thư mục tự phục vụ. Sản phẩm cũng có ứng dụng di động để tạo điều kiện tự phục vụ cho người dùng cuối mọi lúc mọi nơi.

 
 
 
 
 
 

Xác thực nhiều 

yếu tố

g
  • Password Management
  • Active Directory Self-Service
  • One Identity
Password Management

Agent đăng nhập tự phục vụ mật khẩu

Password Policy Enforcer : Tính năng này đảm bảo mức bảo mật mạng cao. Có thể thực hiện các chính sách mật khẩu mạnh mà không gây khó chịu người dùng cuối. Bạn không thể chỉ xây dựng các chính sách mật khẩu domain với tính năng này, mà thậm chí cần chú trọng vào cấp độ đơn vị tổ chức (OU) với một chính sách mật khẩu tinh tế. Hơn nữa, tính năng này cho phép bạn tạo chính sách mật khẩu tùy biến! 

 

Xác thực nhiều 

yếu tố

g

ADSelfService Plus cải thiện bảo mật trong quá trình đặt lại mật khẩu và mở khóa tài khoản qua xác thực nhiều yếu tố, một hệ thống phức tạp hơn dành cho hacker để ghi lại các thông tin xác thực có hiệu lực của một tài khoản người dùng. Các quản trị viên có thể chọn giữa hỏi & đáp bảo mật, xác thực SMS/Email, xác thực Google Authenticator, bảo mật hai lớp, RSA SecurID và xác thực RADIUS hoặc một sự kết hợp giữa các phương thức này.

 

Quản trị mật khẩu

 di động

f

Cho phép người dùng truy cập vào tài khoản Windows của họ (để tự phục vụ) ngay lập tức từ mọi nơi, bất cứ lúc nào và bất kỳ thiết bị nào. ADSelfService Plus có ứng dụng di động dành cho Android, iOS và các nền tảng khác hỗ trợ tự phục vụ 24/7 cho người dùng cuối đang "di chuyển".


 

Báo cáo trạng thái mật khẩu, thông báo email và bảo mật 

Các báo cáo kiểm duyệt người dùng cuối và nhận biết qua email với tất cả các hành động tự phục vụ mật khẩu đảm bảo ‘không-thỏa hiệp’ về an ninh. ADSelfService Plus cung cấp các tính năng vượt trội chẳng hạn như hạn chế tài khoản người dùng không hoạt động, thi hành lịch sử mật khẩu...

 

Đặt lại mật khẩu/ Mở khóa tài khoản tự động 


Mở khóa tài khoản/ Đặt lại mật khẩu tự động: Tự động tìm kiếm mạng cho các tài khoản người dùng đã khóa và mở khóa chúng, tiết kiệm rất nhiều thời gian cho bộ phận trợ giúp CNTT. Tương tự, nó cũng có thể tìm kiếm người dùng với mật khẩu đã hết hạn và đặt lại chúng tự động.

 

Báo cáo trạng thái mật khẩu, thông báo email và bảo mật 

Các báo cáo kiểm duyệt người dùng cuối và nhận biết qua email với tất cả các hành động tự phục vụ mật khẩu đảm bảo ‘không-thỏa hiệp’ về an ninh. ADSelfService Plus cung cấp các tính năng vượt trội chẳng hạn như hạn chế tài khoản người dùng không hoạt động, thi hành lịch sử mật khẩu...

 

Giảm phiếu yêu cầu bàn trợ giúp

f

Giảm Helpdesk Ticket: Kết hợp quản trị mật khẩu tự phục vụ và xác thực nhiều yếu tố, giải pháp này cho Windows Active Directory loại bỏ các phiếu yêu cầu bàn trợ giúp và chi phí liên quan tới các cuộc gọi bàn trợ giúp đáng kể.

 

Khôi phục mật khẩu Active Directory

Trong khi việc khôi phục mật khẩu đã hết hạn hay đã quên trong Windows Active Directory là không thể, bạn vẫn có thể giúp người dùng đặt lại mà không cần sự hỗ trợ của bàn trợ giúp. Trao quyền cho người dùng với các tính năng tự phục vụ của ADSelfService Plus cho phép quản trị mật khẩu Active Directory trơn tru.

 

Các lợi ích quản trị mật khẩu tự phục vụ

ADSelfService Plus bổ sung thêm giá trị cho doanh nghiệp của bạn bằng cách giảm chi phí, nâng cao năng suất của nhân viên, đảm bảo lợi tức đầu tư cao hơn và quan trọng nhất là giao diện an toàn và dễ dàng dựa trên web cho người dùng domain.

 

 

 

Active Directory Self-Service
One Identity
©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.