Zoho Assist


Zoho Assist là phần mềm hỗ trợ từ xa và truy cập từ xa dựa trên đám mây giúp bạn hỗ trợ khách hàng từ xa thông qua các phiên hỗ trợ từ xa theo yêu cầu dựa trên web. Thiết lập quyền truy cập từ xa không giám sát và quản lý PC, máy tính xách tay, thiết bị di động và máy chủ từ xa dễ dàng. Một vài giây là tất cả những gì bạn cần để thiết lập các kết nối an toàn để cung cấp cho khách hàng các giải pháp hỗ trợ từ xa.

 
 
 


Một giải pháp hỗ trợ từ xa cho tất cả.


 

Hỗ trợ CNTT và MSP

 thuê ngoài

MSP có thể hỗ trợ khách hàng từ xa mọi lúc mọi nơi. Quản lý các mạng máy tính lớn từ một bảng điều khiển trung tâm thông qua quy trình triển khai đơn giản.

 

Kỹ thuật viên hỗ trợ khách hàng

Cung cấp hỗ trợ khách hàng hàng đầu bằng cách truy cập trực tiếp vào máy tính của khách hàng của bạn thay vì chuyển tiếp các hướng dẫn qua văn bản, trò chuyện hoặc cuộc gọi thoại.

 

IT HelpDesk


Trao quyền cho các kỹ thuật viên trợ giúp với phần mềm truy cập từ xa và tăng tốc thời gian giải quyết vé.


Phần mềm hỗ trợ từ xa đa chức năng của bạn.


 

Hỗ trợ từ xa theo 

yêu cầu

Cung cấp hỗ trợ cho khách hàng của bạn từ một máy tính từ xa sử dụng các phiên hỗ trợ theo yêu cầu. Không cần cài đặt trước, cung cấp cho khách hàng những cách dễ dàng để tham gia các phiên hỗ trợ từ xa.

 

Truy cập từ xa không 

 giám sát

Đạt được quyền truy cập 24/7 vào các máy tính không giám sát và quản lý liền mạch các máy tính trong tổ chức của bạn bằng cách định cấu hình chúng để truy cập từ xa không giám sát.


 

Chia sẻ màn hình


Chia sẻ màn hình ngay từ phần mềm hỗ trợ từ xa là một phần thưởng khổng lồ để tổ chức các buổi trình diễn sản phẩm, các cuộc họp trực tuyến và các buổi đào tạo.

Tính năng sản phẩm Zoho Assist


 

Chuyển tập tin

Truyền tệp trong phiên hỗ trợ từ xa giúp bạn gửi tệp cài đặt đến máy tính của khách hàng hoặc nhận tệp yêu cầu khắc phục sự cố.

 

Chat

Với cửa sổ trò chuyện tích hợp của chúng tôi, các kỹ thuật viên có thể giữ liên lạc với khách hàng trong các phiên hỗ trợ từ xa từ bảng điều khiển tương ứng của họ.

 

Hỗ trợ nhiều màn hình

Zoho Hỗ trợ tự động phát hiện tất cả các màn hình hoạt động được kết nối với máy tính từ xa. Bạn có thể kiểm soát bất kỳ màn hình hoạt động nào trong phiên.

 

Khởi động lại 

và kết nối lại

Kỹ thuật viên CNTT có thể chọn khởi động lại máy tính từ xa và thậm chí kết nối lại với phiên mà không mất kiểm soát.

 

Tùy chỉnh và đổi thương hiệu

Tùy chỉnh mẫu email, quản lý kỹ thuật viên, định cấu hình địa chỉ email và xem báo cáo với chế độ xem tùy chỉnh.

 

Bảo vệ


Zoho Hỗ trợ cực kỳ an toàn và tuân thủ các yêu cầu GDPR và HIPAA; nó cũng cung cấp xác thực hai yếu tố, đồng nghĩa hóa dữ liệu và trao đổi các tệp thông qua giao thức AES 256 bit.

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.