Site 24x7

Phần mềm giám sát toàn diện hệ thống hạ tầng mạng: Website, Network, Application, Server và User

 
 
 

Tính năng phần mềm Site24x7

Hiệu suất trang web từ một góc độ toàn cầu 

 

Giám sát trang web

Thu được thông tin chuyên sâu về thời gian hoạt động và hiệu suất các ứng dụng Web và các dịch vụ Internet từ hơn 90 địa điểm toàn cầu và từ trong mạng riêng tư. Đảm bảo các đội ngũ DevOps và SysAdmin có được khả năng quan sát chi tiết vào các số liệu hiệu suất trang web quan trọng qua các bảng điều khiển và các cảnh báo hiệu quả, cho phép họ đưa ra các quyết định ngay lập tức.

Các tính năng chính

 

Nhận biết trải nghiệm người dùng trên trang web, ứng dụng và các ứng dụng di động nguyên bản.

 
 

Giám sát người dùng thực tế | RUM

Theo thời gian thực, đánh giá trải nghiệm người dùng webngười dùng ứng dụng di động nguyên bản và phân tích các số liệu được phân đoạn theo trình duyệt, nền tảng, địa lý, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) và các yếu tố khác để tinh chỉnh hiệu suất. 

Giám sát tình trạng và tính sẵn sàng của toàn bộ ngăn xếp máy chủ.

 

Giám sát máy chủ (server)

Chủ động dự đoán và theo dõi các sự cố cúp điện và xác định các vấn đề server với các tính năng phân tích nguyên nhân gốc. Giám sát Windows, Linux, FreeBSD, OS X, VMware, AWS, Docker, Azure và các server cùng app được lưu trữ cloud khác để đảm bảo hiệu suất tối ưu.

Các tính năng chính

 

Kiểm soát toàn diện cơ sở hạ tầng với giám sát mạng Site24x7.

 
 

Giám sát mạng

Giám sát toàn diện các thiết bị mạng như router, switch, firewall, Wireless, Load Balancer, WAN Accelerator, Printer, UPS và Storage. Hỗ trợ các đội ngũ quản trị mạng quan sát được chi tiết hiệu suất theo yêu cầu để quản lý các hệ thống mạng phức tạp. 

Các tính năng chính

·  Giám sát mạng

·  Giám sát Switch

·  Hiệu suất Router

·  Giám sát SNMP

·  Tự động dò tìm mạng

·  Giám sát Firewall

Khắc phục sự cố nhanh chóng của các ứng dụng cho nhà vô địch DevOps.

 

Quản lý hiệu suất mạng

Cho các nhà phát triển một giao diện toàn diện về tất cả thông số giúp họ đảm bảo hiệu suất ứng dụng tối ưu. Hỗ trợ sẵn cho các ứng dụng môi trường Java, .NET, AWS, Azure và môi trường di động iOS, android. Ngoài ra, trong thời gian thực, đánh giá được trải nghiệm ứng dụng của người dùng thực tế bởi trình duyệt, nền tảng, địa lý, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) và các yếu tố khác để tinh chỉnh hiệu suất.

Các tính năng chính

 

·  Giám sát hiệu suất ứng dụng

·  Giao dịch tổng hợp sử dụng trình duyệt thực

·  Giám sát hiệu suất Java

·  Giám sát hiệu suất .NET

·  Giám sát hiệu suất Ruby

·  Giám sát ứng dụng PHP

·  Giám sát chuyên sâu IIS và .NET Runtime 

 
©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.