Service Desk Plus MSP

ServiceDesk Plus MSP là phần mềm helpdesk đáp ứng khung ITIL giao diện web, được thiết kết đặc biệt dành cho các nhà cung cấp dịch vụ quản lý. Giải pháp ITSM hoàn thiện này cung cấp các tính năng hỗ trợ helpdesk toàn diện, quản trị tài khoản, quản trị tài sản, điều khiển từ xa, báo cáo nâng cao và các tính năng khác trong một kiến trúc multi-tenant. Sản phẩm trao quyền cho các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ cho nhiều khách hàng với khả năng kiểm soát tập trung.

Tính năng sản phẩm

 

Quản trị thay đổi

Quản trị thay đổi trong ServiceDesk Plus - MSP thực hiện các thay đổi trong môi trường có cấu trúc và kiểm soát làm giảm tác động theo cách tiếp cận có hệ thống. Quy trình quản trị thay đổi này trải qua một chu kỳ phê duyệt toàn diện phụ thuộc vào kiểu thay đổi.

 

Phân tích nâng cao

Truy cập nhanh các chỉ số hiệu suất chính của bàn dịch vụ mà không cần viết các câu truy vấn cơ sở dữ liệu phức tạp, và chủ động xác định đường lối cải thiện dịch vụ, thu được khách hàng, tạo doanh thu và cung cấp các dịch vụ mới

 

Tư động hóa thanh toán

Tính năng thanh toán trong ServiceDesk Plus - MSP cho phép kích hoạt mô hình kinh doanh các dịch vụ quản trị qua việc thanh toán chính xác cho nhiều tài khoản, để bạn không còn cần thử nhiều công cụ và theo dõi cũng như thanh toán thủ công cho các dịch vụ đã thực hiện.

 

Quản trị dự án CNTT

ServiceDesk Plus MSP là một giải pháp tích hợp hoàn hảo kết hợp bàn trợ giúp CNTT với quản trị dự án và cho phép bạn cấu trúc các dự án, các đội ngũ và quy trình công việc với bất kỳ quy mô dự án nào!

 

Quét tài sản qua agent

Triển khai các agent trên tài sản và quét thông tin cho các tài sản đó. Các chương trình agent có thể quét các thay đổi trong tài sản vào các khoảng thời gian định kỳ và đẩy các thay đổi vào ServiceDesk PlusMSP. Agent cũng cho phép bạn thực hiện các kết nối máy desktop từ xa ngay lập tức.

 

Gán tự động kỹ thuật viên

Giảm gánh nặng cho điều phối viên bàn trợ giúp và gán tự động các phiếu yêu cầu được gửi tới. Chức năng gán tự động cho phép tự động gán các phiếu yêu cầu tới kỹ thuật viên thông qua tính sẵn sàng và khả năng truy cập các yêu cầu của họ.

 

Danh mục dịch vụ

Giới thiệu các dịch vụ CNTT được cung cấp cho người dùng từ các tài khoản khác nhau. Tính năng Service Catalog cải tiến mức độ hiệu quả vận hành với các kỹ thuật viên bàn trợ giúp bằng cách quản trị quy trình cung cấp dịch vụ từ lúc phê duyệt đến lúc hoàn thành.

 

Quản trị tài khoản

Cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng và tài khoản sử dụng một ứng dụng tập trung cho phép những người dùng truy cập vào tài khoản cụ thể của họ. Cấu hình tự động hóa cụ thể tài khoản, thỏa thuận cấp độ dịch vụ, cơ sở nhận thức, tài sản, báo cáo và các tính năng khác.

 

Quản trị tài sản

Quản trị và kiểm soát tài sản CNTT và không phải-CNTT của các khách hàng và minh bạch với mô-đun quản trị tài sản được thiết kế đặc trưng cho các nhà cung cấp dịch vụ quản trị (MSP).

 

Quản trị sự cố

Một sự cố là một sự kiện gây ra, hoặc có thể dẫn tới một lượt gián đoạn hoặc giảm chất lượng dịch vụ đã cung cấp. Mục tiêu của quản trị sự cố là khôi phục các hoạt động thông thường nhanh chóng nhất có thể với tác động thấp nhất đối với việc kinh doanh hoặc người dùng.

 

Quản trị vấn đề

Quản trị vấn đề trong ServiceDesk Plus - MSP giúp giảm tác động bất lợi do sự cố và tránh sự tái phát của các vấn đề liên quan đến những sự cố này. Các yếu tố cần tập trung trong quản trị vấn đề là phân tích và loại bỏ nguyên nhân gốc. Công cụ này cũng giúp quản trị các sự cố xoay quang một vấn đề một cách dễ dàng.

 

CMDB

Rõ ràng một cơ sở dữ liệu quản trị cấu hình (CMDB) vững chắc và dễ sử dụng là yếu tố cần thiết để theo dõi và quản trị toàn bộ các tài sản CNTT qua chu kỳ của chúng. Đó là lý do các doanh nghiệp giờ đây tích cực thực hiện CMDB.

 

Thỏa thuận cấp độ dịch vụ

Đáp ứng những mong muốn của các khách hàng và đạt mức độ hài lòng cao hơn của họ bằng cách cung cấp các dịch vụ chất lượng và đúng thời điểm sử dụng tính năng thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA).

 

Tích hợp điều khiển từ xa

Tránh việc phải đi tới từng máy tính desktop để chẩn đoán và giải quyết các vấn đề. Sử dụng giải pháp điều khiển máy desktop từ xa và giành được quyền truy cập máy tính dễ dàng.

 

Báo cáo

Có khả năng quan sát và kiểm soát các tài khoản khách hàng sử dụng một loạt các tùy chọn báo cáo - hơn 100 báo cáo có sẵn, các báo cáo tùy biến linh hoạt, các báo cáo đồ họa dễ nhìn và các báo cáo khác

 

Tái thương hiệu - Cá nhân hóa tài khoản của bạn

Chuyển đổi Nhãn hiệu và logo biểu trưng cho mỗi tài khoản và cung cấp khả năng cá nhân hóa / chuyên nghiệp.

 

Quản trị mua bán & hợp đồng


Biết những gì đã được mua cho mỗi tài khoản cùng với các khoản chi và tham chiếu trực tiếp tới CMDB sử dụng mô-đun quản trị mua bán & hợp đồng giàu tính năng của sản phẩm. Đặt thông báo để được báo lại về thời hạn hợp đồng.

 

Ứng dụng di động cho iPhone


Quản trị bàn trợ giúp khi di chuyển và luôn chủ động trong các dịch vụ CNTT với các ứng dụng di động SDP MSP cho iPhone.

 

​Tích hợp

Tạo lợi ích tích hợp hiệu quả với các ứng dụng vốn có và của bên thứ ba giúp quản trị CNTT 360 IT cho các khách hàng. Cải thiện mức độ hiệu quả của bàn trợ giúp bằng cách quản trị toàn bộ cơ sở hạ tầng CNTT của khách hàng trong một giao diện điều khiển tập trung

 
 
©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.