Quản trị vận hành CNTT - ITOM

 

 • Phần mềm quản lý cấu trúc mạng và trung tâm dữ liệu cho các doanh nghiệp lớn, các nhà cung cấp dịch vụ cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Tự động hóa quy trình xử lý, các công cụ cảnh báo sáng tạo, các quy tắc dò tìm có thể cấu hình và các template có thể mở rộng
 • Các plug-in dành cho quản lý cấu hình và thay đổi mạng, quản lý địa chỉ IP cũng như mạng, ứng dụng, cơ sở dữ liệu, ảo hóa và giám sát băng thông dựa vào công nghệ NetFlow
 • Giao diện sử dụng dễ dàng cho phép bạn thiết lập và chạy 1 cách nhanh chóng.

 

 • Công cụ giám sát băng thông và phân tích bảo mật cùng lưu lượng cung cấp khả năng quan sát thời gian thực vào hiệu suất băng thông mạng
 • Thu thập và phân tích dữ liệu về đối tượng đang sử dụng băng thông mạng và nội dung sử dụng.
 • Cho phép phát hiện sớm hơn và khắc phục nhanh hơn lỗi mạng, các vấn đề về chất lượng dịch vụ (QoS) và mức độ thỏa thuận dịch vụ (SLA), bất thường về bảo mật và nhiều hơn nữa
 • Hỗ trợ các công nghệ Cisco và tượng thích với Cisco

 

 • Có khả năng quan sát sâu hơn vào môi trường linh động và phức tạp; Giảm thiểu thời gian giải quyết sự cố và cải thiện hiệu suất của các ứng dụng kinh doanh quan trọng
 • Hỗ trợ sẵn cho hơn 50 ứng dụng trải rộng khắp môi trường vật lý, ảo và điện toán đám mây
 • Phát hiện tắc nghẽn hiệu suất sớm, xác định nguyên nhân gốc nhanh chóng và giải quyết các vấn đề chủ động trước khi người dùng cuối bị ảnh hưởng
 • Nhận biết chính xác cách người dùng trải nghiệm các ứng dụng của bạn với sự trợ giúp của tính năn giám sát người dùng thực tế; Đảm bảo trải nghiệm người dùng tối ưu cho các ứng dụng web của bạn
 • Nhận biết được xu hướng và quy hoạch dung lượng giúp lên kế hoạch mở rộng kinh doanh

 

 • Giải pháp quản lý thay đổi, cấu hình và tuân thủ hệ thống mạng (NCCM) nhiều nhà cung cấp nền tảng web
 • Các dịch vụ NCCM được cung cấp cho switch, router, tường lửa và các thiết bị mạng khác.
 • Tích hợp các giải pháp để tự động hóa và kiểm soát toàn bộ vòng đời quản lý cấu hình thiết bị.
 • Giao diện đơn giản, tập trung để quản lý cấu hình, kiểm soát thay đổi, đảm bảo tuân thủ và tự động hóa các nhiệm vụ

 

Optils


 • Discovers, scans, and manages IP addresses in an enterprise network
 • Maps each switch port to its connected device, down to its physical location
 • Identifies and blocks rogue systems and devices before they penetrate the network
 • Backs up the startup and runtime configuration files of Cisco routers and switches
 • Monitors and analyzes the real-time network bandwidth usage of any SNMP device

 

 • Giám sát trải nghiệm người dùng cuối của các ứng dụng web và trang web từ hơn 50 địa điểm trên khắp thế giới
 • Hiển thị các trang trạng thái công khai cho các API về dịch vụ của bạn
 • Giám sát hiệu suất ứng dụng và dịch vụ web từ các địa điểm gần với các khách hàng của bạn
 • Kết hợp với ManageEngine Applications Manager, giám sát trải nghiệm người dùng cuối trong trung tâm dữ liệu

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.