Quản Trị Đầu Cuối - EMS

 

 • Giải pháp quản lý hàng ngàn máy chủ, máy tính để bàn và các thiết bị di động từ một ví trí trung tâm dựa trên Web
 • Cung cấp những giải pháp quản lý tập trung máy tính để bàn và thiết bị di động
 • Giải pháp tổng thể để quản lý toàn bộ hoạt động MDM
 • Giải pháp hợp lý với chi phí hợp lý và dễ dàng sử dụng trong bất kỳ tổ chức nào

 

 • Cấu hình chính sách và hồ sơ để truy cập tài nguyên của doanh nghiệp
 • Quản lý tài sản di động và thông tin liên quan đến việc theo dõi thiết bị.
 • Quản lý ứng dụng phân phối và báo cáo
 • Thực hiện khóa từ xa và xóa dữ liệu

 

 • Hình ảnh hó và triển khai giải pháp cho những phần mềm Window
 • Nắm bắt được hình ảnh tổng thể của hệ điều hành Windows và các ứng dụng Windows của một máy tính
 • Triển khai hình ảnh tổng thể đồng thời đến nhiều máy chủ, máy tính xách tay và máy tính để bàn
 • Lấy thông tin trên máy trạm bất cứ lúc nào
 • Tạo ra các báo cáo toàn diện để kiểm toán các tài sản CNTT
 • Tùy biến đặc quyền người dùng bởi các hoạt động ủy thác
 • Tích hợp

 

 • Tự động vá dựa trên đám mây cho Windows và hơn 250 ứng dụng của bên thứ ba Bản vá văn phòng phân tán và từ xa 
 • Tự động hóa quy trình vá từ phát hiện đến triển khai 
 • Thường xuyên quét các lỗ hổng và bản vá lỗi Các bản vá thử nghiệm trước cho sự ổn định của chúng 
 • Thông báo người dùng, tùy chỉnh và điều khiển vá Duy trì sự tuân thủ liên tục với các tiêu chuẩn bảo mật 
 • Từ chối các bản vá cho các nhóm hoặc ứng dụng cụ thể Báo cáo quản lý vá nâng cao và kiểm tra.

 
 
©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.