Quản trị Bảo Mật ISO 27000

 

 • Phần mềm quản lý sự kiện và thông tin bảo mật có chi phí sử dụng hiệu quả
 • Tự động hóa toàn bộ quá trình quản lý lên đến hàng terabyte các bản log mà máy đã tạo
 • Thu thập, phân tích, tìm kiếm, báo cáo và lưu trữ từ một địa điểm tập trung
 • Các báo cáo về hoạt động người dùng, tuân thủ quy định, các xu hướng lịch sử và nhiều hơn nữa
 • Giảm thiểu các mối đe dọa bên trong và giám sát tình toàn vẹn tệp tin
 • Tiến hành phân tích pháp lý cho các bản log, giám sát người dùng đặc quyền, và đảm bảo tuân thủ các mục theo quy định

 

 • Phần mềm quản lý cấu hình và phân tích log không sử dụng agent dành cho các thiết bị bảo vệ mạng
 • Thu thập, lưu trữ và phân tích các bản log thiết bị bảo mật và khởi tạo các báo cáo hợp pháp từ một giao diện điều khiển tập trung
 • Cung cấp tính năng giám sát an ninh điểm cuối và phân tích, giám sát hoạt động sử dụng Internet của nhân viên và giám sát băng thông
 • Hỗ trợ báo cáo quản lý thay đổi, kế hoạch dung lượng, thực thi chính sách, bảo mật và báo cáo kiểm duyệt tuân thủ
 • Kết hợp với các nhà cung cấp thiết bị tường lửa mạng thương mại và nguồn mở (Check Point, Cisco, Juniper, Fortinet, Snort và nhiều hơn nữa) và IDS/IPS
 • Hỗ trợ mạng VPN, proxy và các thiết bị bảo mật liên quan

 

 • Một nơi an toàn để lưu trữ và quản lý thông tin nhạy cảm, được chia sẻ như mật khẩu, tài liệu và nhận dạng kỹ thuật số
 • Lưu trữ mật khẩu tập trung và truy cập để loại bỏ lo lắng về mật khẩu và vấn đề mất hiệu lực bảo mật
 • Tự động hóa các thay đổi mật khẩu thường xuyên trong những hệ thống quan trọng để cải thiện năng suất IT
 • Cung cấp các quy trình xử lý phê duyệt và các cảnh báo thời gian thực về truy cập mật khẩu để thiết lập kiểm soát ngăn chặn và do thám bảo mật

 

 • Quản lý bảo mật mạng dựa vào luồng dữ liệu flow
 • Giám sát và bảo mật mạng cùng trung tâm dữ liệu doanh nghiệp khỏi các cuộc tấn công thời gian thực
 • Phân lớp các mối đe dọa / cuộc tấn công thành Bad Src-Dst, DDoS, Scan/Probe, và Suspect Flows
 • Phát hiện lưu lượng mạng đáng ngờ / không xác định
 • Tiến hành điều tra pháp lý chi tiết

 

 • Tự động vá dựa trên đám mây cho Windows và hơn 250 ứng dụng của bên thứ ba Bản vá văn phòng phân tán và từ xa 
 • Tự động hóa quy trình vá từ phát hiện đến triển khai 
 • Thường xuyên quét các lỗ hổng và bản vá lỗi Các bản vá thử nghiệm trước cho sự ổn định của chúng 
 • Thông báo người dùng, tùy chỉnh và điều khiển vá Duy trì sự tuân thủ liên tục với các tiêu chuẩn bảo mật 
 • Từ chối các bản vá cho các nhóm hoặc ứng dụng cụ thể Báo cáo quản lý vá nâng cao và kiểm tra.

 

 • Kiểm tra tập tin máy chủ Windows , cụm chuyển đổi dự phòng, NetApp thay đổi tài liệu sang tập tin và thư mục, kiểm tra truy cập và nhiều hơn nữa
 • Giám sát người dùng đăng nhập và đăng xuất, trong đó có sự kiện đăng nhập thành công và thất bại trên mạng máy trạm
 • Theo dõi các máy chủ Windows, FIM, máy in, và thay đối USB với những sự kiện tóm tắt, theo dõi sự kiện về ứng dụng, chính sách và hệ thống
 • Có sẵn hơn 150 báo cáo để kiêm tra với các thông báo email ngay lập tức để đảm bảo bảo mật và tuân thủ các yêu cầu của IT

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.