Patch Manager Plus

Một trong những thách thức lớn đối với các công ty là phải cập nhật máy tính người dùng. Với phần mềm Patch ManagerPlus, chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc trong việc giải quyết vấn dề kể trên

 
 
 

Tính năng phần mềm Patch Manager Plus

 

Quản lý tự động bản Patch

Tự động hóa tất cả các giai đoạn quản lý bản vá - từ quét, đánh giá, triển khai và báo cáo.

 

Hỗ trợ trên nhiều nền tảng ứng dụng

Xử lý Liền mạch  mọi khía cạnh của quản lý bản vá Windows, Mac và Linux.

 

Vá ứng dụng cho third- party

Quản lý và triển khai các bản vá lỗi cho hơn 250 ứng dụng của bên thứ 3 như Adobe, Java, WinRAR và nhiều ứng dụng khác.

 

 

Các chính sách triển khai linh động

Tùy chỉnh các chính sách triển khai bản vá một cách dễ dàng, để đáp ứng nhu cầu kinh doanh độc đáo của bạn.

 

Kiểm tra và phê duyệt bản vá

Tạo các nhóm thử nghiệm, kiểm tra các bản vá và tự động phê duyệt để triển khai các môi trường sản xuất.

 

Loại bỏ các bản vá / ứng dụng

Ưu tiên triển khai của bạn bằng cách giảm các bản vá lỗi / ứng dụng không quan trọng, ít quan trọng đối với nhóm máy tính cụ thể.

 

Đảm bảo tuân thủ bản vá 

Đạt được trạng thái tuân thủ bản vá 100% trên tất cả các hệ thống, thông qua đánh giá điểm cuối và kỹ thuật khắc phục.

 

Báo cáo chi tiết

Có được khả năng hiển thị lớn hơn đối với việc tuân thủ bản vá và trạng thái bản vá của các thiết bị đầu cuối với kiểm tra và báo cáo linh hoạt, theo thời gian thực.

 

Bảng điều khiển quản lý đơn giản 

Cách tiếp cận toàn diện để vá tất cả các thiết bị đầu cuối, cài đặt điều khiển và kéo báo cáo từ một bảng điều khiển duy nhất.

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.