Mobile Device Manager Plus

 
 
 
 
 
 

Tính năng sản phẩm

 

Định danh thiết bị

Đinh danh  thiết bị thủ công,  số lượng lớn hoặc làm cho người dùng tự ghi danh iOS của họ hoặc các thiết bị Android bằng xác thức hai lớp

 

Quản lý App

Phân phối cả trong nhà và các ứng dụng lưu trữ các thiết bị, loại bỏ / vô hiệu hóa các ứng dụng danh sách đen, gán mã đổi quà cho các ứng dụng thương mại.

 

Quản lý Profile

Tạo và cấu hình chính sách và hồ sơ cho các phòng ban khác nhau / vai trò và kết hợp chúng với các nhóm thích hợp.

 

Quản lý tài sản

Quét để lấy các chi tiết của các ứng dụng được cài đặt, hạn chế thực thi, giấy chứng nhận được cài đặt và các chi tiết thiết bị phần cứng.

 

Quản lý bảo mật

Cấu hình chính sách an ninh nghiêm ngặt như các mật mã, khóa thiết bị để bảo vệ dữ liệu của công ty từ các mối đe dọa bên ngoài.

 

Quản lý email

Quản lý và bảo vệ email của công ty thông qua Plattform Containerization và Exchange ActiveSync

 

Kiểm duyệt và báo cáo

Kiểm duyệt các thiết bị di động kiểm toán và báo cáo như thiết bị Rooted, thiết bị có trong danh sách đen Apps, vv

 
 
©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.