Mobile Device Manager Plus MSP

Mobile Device Manager MSP là một giải pháp quản trị di động doanh nghiệp giúp quản lý cả thiết bị sở hữu bởi cá nhân và của doanh nghiệp với các hệ điều hành iOS, Android và Windows. Giờ bạn có thể tạo và quản trị kho lưu trữ ứng dụng doanh nghiệp, khắc phục sự cố các thiết bị từ xa, theo dõi địa điểm thiết bị, đáp ứng các yêu cầu tuân thủ và thực thi các chính sách bảo mật doanh nghiệp để bảo vệ thiết bị khi không sử dụng, đang sử dụng và chuyển tiếp.

 
 
 

Tính năng của Mobile Device Manager Plus MSP

 

Định danh thiết bị

Đinh danh  thiết bị thủ công, số lượng lớn hoặc làm cho người dùng tự ghi danh iOS của họ hoặc các thiết bị Android bằng xác thức hai lớp

 

Quản lý App

Phân phối cả trong nhà và các ứng dụng lưu trữ các thiết bị, loại bỏ / vô hiệu hóa các ứng dụng danh sách đen, gán mã đổi quà cho các ứng dụng thương mại.


 

Quản lý Profile

Tạo và cấu hình chính sách và hồ sơ cho các phòng ban khác nhau / vai trò và kết hợp chúng với các nhóm thích hợp.

 

Quản lý tài sản

Quét để lấy các chi tiết của các ứng dụng được cài đặt, hạn chế thực thi, giấy chứng nhận được cài đặt và các chi tiết thiết bị phần cứng.

 

Quản lý bảo mật

Cấu hình chính sách an ninh nghiêm ngặt như các mật mã, khóa thiết bị để bảo vệ dữ liệu của công ty từ các mối đe dọa bên ngoài.

 

Quản lý email

Quản lý và bảo vệ email của công ty thông qua Plattform Containerization và Exchange ActiveSync

 

Quản lý nội dung

Chia sẽ tài liệu tới các thiết bị từ xa. Lưu trữ và xem tài liệu trên thiết bị moblie một cách bảo mật

 

Xử lý lỗi từ xa

Theo dõi và điều khiên thiết bị mobile từ xa. Giải quyết các vấn đề lỗi thiết bị trong thời gian thực

 

Chế độ Kiosk

Hạn ché thiết bị của bạn truy cập tới một hoặc một bộ ứng dụng cụ th

 
 

Kiểm duyệt và báo cáo

Kiểm duyệt các thiết bị di động kiểm toán và báo cáo như thiết bị Rooted, thiết bị có trong danh sách đen Apps, vv

 
©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.