Cloud Security Plus

Điện toán đám mây đã mở ra những con đường mới cho các phương thức mà các doanh nghiệp hoạt động. Việc triển khai dễ dàng, khả năng mở rộng dễ thích ứng và chi phí kinh tế của nền tảng đám mây khiến nhiều tổ chức áp dụng công nghệ này. Tuy nhiên, việc đáp ứng các nhu cầu tuân thủ và những lo ngại về an ninh ngày càng tăng về mất dữ liệu và truy cập trái phép cản trở việc khai thác tiềm năng đầy đủ của nền tảng này.


Cloud Security Plus chống lại những lo ngại về bảo mật này và bảo vệ nền tảng đám mây của bạn. Phần mềm cung cấp khả năng hiển thị toàn diện cho cả cơ sở hạ tầng đám mây AWS và Azure của bạn. Báo cáo toàn diện, cơ chế tìm kiếm dễ dàng và hồ sơ cảnh báo có thể tùy chỉnh cho phép bạn theo dõi, phân tích và phản ứng với các sự kiện xảy ra trong môi trường đám mây của mình. Do đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trơn tru của doanh nghiệp của bạn trong môi trường đám mây an toàn và được bảo vệ.


 
 
 

Tính năng sản phẩm Cloud Security Plus

 

Quản lý các nền tảng đám mây công khai một cách tập trung

Hỗ trợ các nền tảng đám mây công khai có quy mô lớn, bao gồm Amazon Web Services (AWS) và Microsoft Azure.

 

Dễ dàng tìm kiếm thông qua dữ liệu bản ghi log 

Tìm ra những gì bạn cần tìm với công cụ tìm kiếm log thông minh và được cung cấp thêm các tùy chọn tìm kiếm nâng cao. 


 

Các cảnh báo giúp bạn dễ dàng theo dõi 

Nhận thông báo qua mail khi các hành động không thông thường, các cuộc tấn công web, các xu hướng bất thường và các mối đe dọa bảo mật xảy ra. 

 

Các báo cáo chi tiết cho môi trường đám mây AWS

Một số lượng báo cáo đã định nghĩa trước cung cấp thông tin chi tiết về các sự kiện diễn ra trong Amazon EC2, Web Application Firewalls (WAF), Relational Database Service (RDS), Lambda, Security Token Service (STS), Elastic Block Store (EBS), Virtual Private Cloud (VPC), Elastic Load Balancer (ELB) và Simple Storage Service (S3).

 

Theo dõi mọi hoạt động diễn ra trong môi trường cloud Microsoft Azure

Các báo cáo cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động người dùng và bất kỳ thay đổi nào đã được thực hiện với các nhóm bảo mật mạng, các mạng ảo, vùng DNS, máy ảo, cơ sở dữ liệu và tài khoản lưu trữ. 

 
©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.