Browser Security Plus

Browser Security Plus là giải pháp doanh nghiệp giúp các quản trị viên công nghệ thông tin quản lý và bảo vệ trình duyệt trong mạng. Sản phẩm này cho phép thực thi các chính sách bảo mật, kiểm soát các tiện ích mở rộng và các trình cắm, công cụ thử nghiệm sandbox và khóa các trình duyệt doanh nghiệp và đồng thời đảm bảo tuân thủ các cấu hình trình duyệt đã thiết lập nhằm bảo vệ mạng khỏi các mối đe dọa thông qua trình duyệt.

 
 
 
 
 
 

Tính năng của Browser Security Plus


 

Phát hiện & quản lý 

các lỗ hổng

- Thu được thông tin chi tiết tổng hợp về các xu hướng sử dụng trình duyệt và các tiện ích add-on đặt trên toàn hệ thống mạng. 

- Phát hiện những thành phần add-on có khă năng gây ra các vi phạm bảo mật. 
- Quản lý và bảo vệ các tiện ích add-on của trình duyệt với tính năng Add-on Management.

 

Thực thi các cấu hình bảo mật và đảm bảo tuân thủ

- Triển khai các cấu hình bảo mật cho máy tính nhằm ngăn chặn các mối đe dọa thông qua trình duyệt.

- Thiết lập và đảm bảo tuân thủ cho các cấu hình bảo mật bắt buộc phải áp dụng.
- Bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp khỏi hành động đánh cắp thông tin xác thực, các cuộc tấn công lừa đảo và rò rỉ dữ liệu một cách vô tình. 

 

Kiểm soát các trình cắm, tiện ích mở rộng và các trang web trình duyệt

- Cung cấp hoặc thu hồi quyền truy cập tới các ứng dụng web thông qua các yêu cầu công việc.
- Khóa trình duyệt doanh nghiệp để nhân viên chỉ có thể sử dụng các ứng dụng web công việc đáng tin. 
- Xử lý an toàn các trang web doanh nghiệp và không phải của doanh nghiệp trên một trình duyệt tập trung với khả năng cô lập web. 

 

Kiểm toán và tạo báo cáo 

- Theo dõi tình trạng trình duyệt đã cài trong mạng. 
- Dò tìm và khắc phục các tiện ích add-on trình duyệt có lỗ hổng mới khi chúng được phát hiện.
- Tạo báo cáo để phát hiện nếu máy tính không tuân thủ các cấu hình bảo mật tùy chỉnh. 

 
 
©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.