By: HAU, Luu Van | October 22, 2019

Chúng tôi tự hào công bố tính năng mới nhất trong ServiceDesk Plus Cloud: Quản lý phát hành CNTT. Khả năng mới này giúp bạn xây dựng, kiểm tra và cung cấp các bản phát hành phần mềm CNTT với rủi ro tối thiểu và tính minh bạch cao hơn.

Khi các tổ chức phát triển, họ thường cần nâng cấp thường xuyên cơ sở hạ tầng CNTT, một phần trong đó liên quan đến việc phát hành phần mềm. Các bản phát hành phần mềm như vậy, dù đơn giản hay phức tạp, đều gặp phải những thách thức phổ biến như thiếu giao tiếp giữa các nhóm khác nhau, lên lịch xung đột và không có sự kiểm soát trung tâm. Không giải quyết thỏa đáng những thách thức này có thể dẫn đến việc phát hành kém phát triển hoặc thất bại. Điều này có thể gây ra tồn đọng các bản phát hành đang chờ xử lý và sự gia tăng mất điện dẫn đến thời gian ngừng hoạt động tốn kém có thể bị ngăn chặn.

Hơn nữa, hầu hết các tổ chức xử lý các quy trình quản lý phát hành độc lập với các quy trình quản lý thay đổi. Các tổ chức này đang bỏ lỡ tất cả các lợi ích thúc đẩy quản lý phát hành để thực hiện hiệu quả các thay đổi CNTT có thể mang lại.

Vậy làm thế nào để bạn đảm bảo rằng những thay đổi của bạn được phát hành hiệu quả vào cơ sở hạ tầng CNTT của bạn? Thông qua quản lý phát hành hiệu quả hoạt động song song với quản lý thay đổi để mang lại sự minh bạch và kiểm soát trung tâm. Và đó chính xác là những gì mà ServiceDesk Plus, khả năng mới của ServiceDesk cung cấp.


Mô-đun Quản lý Phát hành ServiceDesk Plus, cho phép bạn thiết lập cấu trúc quản trị rõ ràng thông qua vai trò phát hành, quy trình làm việc tự động và các mẫu có thể tùy chỉnh. Được tích hợp với mô-đun Quản lý thay đổi, bạn có thể liên kết các thay đổi với các bản phát hành, do đó mang theo tất cả các tài liệu cần thiết cho tài liệu sau.

Tất cả các bản phát hành và thay đổi theo lịch trình được tô sáng trong cả hai mô-đun thông qua chế độ xem lịch tích hợp, đảm bảo rằng không có xung đột lịch trình phát sinh. Khung vẽ kéo và thả đồ họa cho các luồng công việc phát hành cho phép bạn tạo các luồng công việc tùy chỉnh cho các loại phát hành khác nhau (Chính, Nhỏ hoặc Khẩn cấp).


Thu hẹp bất kỳ khoảng cách giao tiếp nào trong tổ chức của bạn bằng cách giữ các bên liên quan chính trong vòng lặp sử dụng các thông báo và quy tắc thông báo. Được cải tiến với các chức năng hiện có khác như phụ thuộc nhiệm vụ, các bản phát hành nâng cấp phần mềm CNTT chưa bao giờ dễ dàng và an toàn hơn trước các rủi ro cản trở hoạt động hàng ngày của tổ chức của bạn, tạo nên một quy trình quản lý phát hành liền mạch và hiệu quả.


Biết thêm về Quản lý phát hành CNTT trong ServiceDesk Plus tại đây!
Tìm hiểu về Quản lý phát hành trong ServiceDesk Plus trong video hướng dẫn này. Bạn cũng có thể đăng ký hội thảo trên web miễn phí của chúng tôi về Quản lý phát hành hoặc đọc hướng dẫn chi tiết từng bước để định cấu hình quản lý phát hành tại đây.


Nguồn: manageEngine 

Category: ServiceDesk Plus 

Tags:

Comments:

Be the first to comment ...

Post a Comment

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.