By: i3-vietnam | July 11, 2019

Không cần phải nói thêm rằng thời gian chết gây ảnh hưởng xấu cho các tổ chức như thế nào. Không chỉ khiến dữ liệu quan trọng trong kinh doanh gặp rủi ro, cản trở năng suất của nhân viên, mà còn khiến các tổ chức tốn kém cả nguồn lực và doanh thu tiềm năng.

Theo khảo sát của CA Technologies về các doanh nghiệp Bắc Mỹ và Châu Âu, khoảng 26,5 tỷ đô la đã bị mất hàng năm do ngừng hoạt động CNTT. Vì vậy, làm thế nào để bạn ngăn chặn thời gian chết từ việc lập hóa đơn trong mạng của bạn?

Mobile Device Manager Plus cung cấp tùy chọn thêm máy chủ dự phòng chuyển đổi giúp ngăn chặn thời gian ngừng hoạt động theo hoặc không theo kế hoạch. Một máy chủ chuyển đổi dự phòng là một máy chủ thứ cấp mà một bản sao chính xác của máy chủ chính. Máy chủ chuyển đổi dự phòng thường xuyên đồng bộ thông tin từ máy chủ chính để được cập nhật về mọi thay đổi xảy ra. Nếu máy chủ chính bị hỏng, máy chủ chuyển đổi dự phòng sẽ tự động tiếp quản cho đến khi máy chủ chính hoạt động trở lại.

Tính liên tục trong kinh doanh trong các tổ chức là một yêu cầu chính của Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR); Điều 32 nhấn mạnh vào khả năng của tổ chức Cộng đồng để nhanh chóng khôi phục tính khả dụng và truy cập dữ liệu trong trường hợp xảy ra sự cố. Bằng cách định cấu hình máy chủ chuyển đổi dự phòng, các tổ chức có thể đảm bảo khôi phục dịch vụ gần như ngay lập tức nếu máy chủ chính bị hỏng. Do đó, việc cấu hình failover server giúp tổ chức tiến gần hơn đến việc tuân thủ GDPR.

Cấu hình failover server với Mobile Device Manager Plus, miễn phí trong 30 ngày!

Nguồn: ManageEngine

Category: Mobile Device Manager Plus 

Tags:

Comments:

Be the first to comment ...

Post a Comment

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.