By: HAU, Luu Van | February 21, 2020

Hãy tưởng tượng bạn trong một nhóm dịch vụ CNTT phải đối mặt với một trong những tình huống sau:


1. Một sự cố lớn ảnh hưởng đến tính khả dụng của dịch vụ của bạn và làm sập một nửa các trang web và dịch vụ trên thế giới, bao gồm một số thuộc sở hữu của khách hàng của bạn.
2. Bạn là một phần của một công ty đang phát triển nhanh chóng và cần phải có một trăm nhân viên mỗi tuần trên các địa điểm và đội khác nhau.
3. Bạn đang xử lý một sáng kiến ​​chính là cố gắng chuyển cơ sở hạ tầng tại chỗ của bạn sang đám mây.
4. Bạn cần triển khai nâng cấp hệ điều hành lên hàng trăm máy trạm trong công ty của mình.

Nếu công việc của bạn là tất cả về quản lý sự cố, đưa nhân viên lên tàu và quản lý các thay đổi, dự án và tài sản, làm thế nào để bạn thực hành tốt nhất các khung ITSM và áp dụng chúng vào thực tiễn hàng ngày?


Trong hội thảo trực tuyến ITSM miễn phí sắp tới của chúng tôi vào ngày 23 tháng 1 năm 2020, các chuyên gia tư vấn sản phẩm của chúng tôi sẽ thảo luận về các tình huống CNTT thực tế ở trên và các thực tiễn tốt nhất được đề xuất để xử lý chúng. Chúng tôi cũng tập trung vào cách kết hợp những thực tiễn tốt nhất đó vào các công cụ ITSM như ServiceDesk Plus bằng cách tận dụng các khả năng phù hợp.


Bốn kịch bản mà chúng tôi sẽ thảo luận bao gồm:
- Một cách tiếp cận hoàn hảo để xử lý một sự cố lớn làm suy yếu các dịch vụ quan trọng.
- Một nhân viên sắp xếp hợp lý quá trình lên tàu để đối phó với sự phát triển của một tổ chức.
- Một quy trình thực hiện thay đổi rủi ro tối thiểu để chuyển đổi từ các mô hình tại chỗ.
- Một quy trình ITAM gồm năm bước để nâng cấp hệ điều hành cho toàn tổ chức.


Đăng ký ngay và tận dụng các chiến lược ITSM thực hành tốt nhất và ManageEngine 15 năm kinh nghiệm ITSM để tìm hiểu cách xử lý các quy trình CNTT hàng ngày như một chuyên gia.


Nguồn: ManageEngine

Category: ServiceDesk Plus 

Tags:

Comments:

Be the first to comment ...

Post a Comment

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.