By: HAU, Luu Van | March 10, 2020

Tin đồn là không thể tránh khỏi trong một đại dịch. Đừng tin tất cả mọi thứ tên bảng tin của bạn.

Tham khảo thông tin từ những nguồn được xác minh.

Category: Uncategorized 

Tags:

By: HAU, Luu Van | October 02, 2019

Microsoft Active Directory đã ra đời cách đây gần hai thập kỷ. Vì nhiều tổ chức đã phụ thuộc vào Active Directory để quản lý cảnh quan CNTT của họ. Trong những năm qua, Active Directory đã trải qua những thay đổi to lớn, nhưng vẫn chưa có nhiều sự phát triển trong cách chúng ta quản lý mật khẩu.

Khi các doanh nghiệp nắm bắt công nghệ, vi phạm dữ liệu đã trở thành hiện thực mới. Một báo cáo của TraceSecurity cho thấy 81% vi phạm dữ liệu doanh nghiệp đáng kinh ngạc là do thực tiễn quản lý mật khẩu xấu. Ví dụ, các mật khẩu yếu được báo cáo đã tiêu tốn của Equachus 650 triệu đô la trong việc giải quyết vi phạm dữ liệu lớn nhất từ ​​trước đến nay.

Mặc dù số lượng vi phạm dữ liệu do quản lý mật khẩu xấu, nhiều người dùng cuối vẫn sử dụng các t...

Category: Uncategorized 

Tags:

By: HAU, Luu Van | September 06, 2019

ManageEngine sẽ tổ chức hội thảo quản trị công nghệ thông tin miễn phí vào ngày 15 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minhngày 17 tháng 10 tại Hà Nội! Tham gia cùng chúng tôi để bạn có thể quản trị công nghệ thông tin hiệu quả hơn, và đội ngũ công nghệ thông tin của bạn làm việc với chất lượng cao nhất.

Category: Uncategorized 

Tags:

By: HAU, Luu Van | August 28, 2019

Phát hiện các mối đe dọa và bảo mật mạng là mối quan tâm hàng đầu của quản trị viên CNTT. Tuy nhiên, không dễ để thực hiện điều đó, với các giải pháp kiểm toán truyền thống, nhiều nhật ký sự kiện chỉ đơn giản được đưa ra với bối cảnh nhỏ và không có mối tương quan nào giữa lúc đó, để cho quản trị viên giải quyết câu đố và phát hiện ra mối đe dọa tiềm ẩn.

Một số quản trị viên sử dụng các hệ thống cảnh báo dựa vào ngưỡng, nhưng các hệ thống này đôi hi cho các ngưỡng cảnh báo giả, vì nó gần như không thể định cấu hình ngưỡng để phân biệt chính xác các hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng ngưỡng tĩnh; hoạt động có thể là điển hình cho một người dùng có thể nằm ngoài định mức cho người dùng khác.

Do đói phân tích hành vi người dùng (UBA) sẽ giả q...

Category: Uncategorized 

Tags:

By: HAU, Luu Van | August 27, 2019

Microsoft không cung cấp các công cụ sao lưu và phục hồi cho các dịch vụ Office 365 của mình và không có kế hoạch đưa chúng vào tương lai. Một số tổ chức sử dụng các vụ kiện tụng để thay thế cho việc bảo vệ dữ liệu email, nhưng phương pháp này không đáp ứng tất cả các yêu cầu dự kiến ​​của một giải pháp sao lưu.

Category: Uncategorized 

Tags:

next>>
©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.