By: HAU, Luu Van | April 22, 2019

Trải nghiệm người dùng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực nếu cơ sở hạ tầng đám mây của bạn hoạt động kém. Có được khả năng hiển thị đầy đủ trên các tài nguyên đám mây / ảo và tài nguyên vật lý - trên bảng điều khiển Site24x7. Phát hiện và giải quyết vấn đề nhanh chóng trước khi người dùng cuối bị ảnh hưởng với sự trợ giúp của các biểu đồ bên ngoài khác nhau và cơ chế cảnh báo tức thời


Dưới đây là một số lời khuyên để giúp bạn bắt đầu

1. Cấu hình màn hình VMware và chính sách cảnh báo- Chi tiết

2. Định cấu hình Màn hình Amazon và chính sách cảnh báo - Chi tiết

Category: Site24x7 

Tags:

By: HAU, Luu Van | April 22, 2019

Với Site24x7, bạn sẽ là người đầu tiên biết mình gặp sự cố, trước khi khối lượng lớn người dùng bị ảnh hưởng. Dưới đây là một số mẹo giúp bạn định cấu hình cảnh báo và báo cáo Site24x7.

1. Xác định chính sách cảnh báo
• Thêm liên hệ, thiết lập phân cấp thông báo của bạn - bạn có thể định tuyến các cảnh báo khác nhau đến các nhóm khác nhau
• Xác định cơ chế thông báo (email, điện thoại, Twitter, SMS, v.v.). Nhận thông báo mọi lúc, mọi nơi trên thiết bị di động của bạn
• Tùy chỉnh các mẫu email và thông tin bạn gửi đi cùng với thông báo của bạn
• Xác định các hành động khắc phục sẽ được thực hiện tự động khi Trang web của bạn ngừng hoạt động hoặc chậm (ví dụ: khởi động lại dịch vụ)

Category: Site24x7 

Tags:

By: HAU, Luu Van | April 22, 2019

1. Giám sát các URL bên ngoài cổng mạng nội bộ và giao dịch nhiều bước

• Add  một Website Monitor

• Chọn Monitoring Locations (ví dụ: các khu vực được nhắm mục tiêu theo địa lý, các vị trí chính, v.v.)

• Xác định Monitoring Frequency  (các chức năng Web chính cần được theo dõi thường xuyên hơn)
• Thiết lập vi phạm Timeouthoặc Response Time  (4 giây là ngưỡng chấp nhận chung)
• Cấu hình chính sách cảnh báo, định tuyến cảnh báo cụ thể đến các thành viên khác trong nhóm
TIP: Vào " Advanced Configuration " để định cấu hình kiểm tra độ chính xác nội dung để phát hiện lỗi trang web và tin tặc nhanh hơn
TIP: Xác thực các tương tác hoàn chỉnh của người dùng với Trang web của bạn và giao dịch Web nhiều bước (giỏ mua h...

Category: Site24x7 

Tags:

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.