By: HAU, Luu Van | February 21, 2020

Hãy tưởng tượng bạn trong một nhóm dịch vụ CNTT phải đối mặt với một trong những tình huống sau:


1. Một sự cố lớn ảnh hưởng đến tính khả dụng của dịch vụ của bạn và làm sập một nửa các trang web và dịch vụ trên thế giới, bao gồm một số thuộc sở hữu của khách hàng của bạn.
2. Bạn là một phần của một công ty đang phát triển nhanh chóng và cần phải có một trăm nhân viên mỗi tuần trên các địa điểm và đội khác nhau.
3. Bạn đang xử lý một sáng kiến ​​chính là cố gắng chuyển cơ sở hạ tầng tại chỗ của bạn sang đám mây.
4. Bạn cần triển khai nâng cấp hệ điều hành lên hàng trăm máy trạm trong công ty của mình.

Nếu công việc của bạn là tất cả về quản lý sự cố, đưa nhân viên lên tàu và quản lý các thay đổi, dự án và tài sản, làm thế nào để bạn thực hành tốt...

Category: ServiceDesk Plus 

Tags:

By: HAU, Luu Van | October 22, 2019

Chúng tôi tự hào công bố tính năng mới nhất trong ServiceDesk Plus Cloud: Quản lý phát hành CNTT. Khả năng mới này giúp bạn xây dựng, kiểm tra và cung cấp các bản phát hành phần mềm CNTT với rủi ro tối thiểu và tính minh bạch cao hơn.

Khi các tổ chức phát triển, họ thường cần nâng cấp thường xuyên cơ sở hạ tầng CNTT, một phần trong đó liên quan đến việc phát hành phần mềm. Các bản phát hành phần mềm như vậy, dù đơn giản hay phức tạp, đều gặp phải những thách thức phổ biến như thiếu giao tiếp giữa các nhóm khác nhau, lên lịch xung đột và không có sự kiểm soát trung tâm. Không giải quyết thỏa đáng những thách thức này có thể dẫn đến việc phát hành kém phát triển hoặc thất bại. Điều này có thể gây ra tồn đọng các bản phát hành đang chờ xử lý và...

Category: ServiceDesk Plus 

Tags:

By: HAU, Luu Van | September 27, 2019

ServiceDesk Plus 11 đi kèm với khả năng hỗ trợ dịch vụ doanh nghiệp nhanh chóng cho phép doanh nghiệp quản lý cung cấp dịch vụ trên nhiều mảng kinh doanh khác nhau trong một nền tảng duy nhất.


Category: ServiceDesk Plus 

Tags:

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.