By: HAU, Luu Van | March 24, 2020

Trong bối cảnh mọi doanh nghiệp phải đối diện với việc phong tỏa hoàn toàn các văn phòng trong đại dịch #COVID-19, sự gián đoạn dịch vụ là không thể tránh khỏi, và các Kế hoạch Kinh doanh Liên tục được đưa vào hoạt động. Bất chấp thách thức trên, Doanh nghiệp khắp toàn cần nhanh chóng hành động nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của nhân viên trong thời điểm đầy thử thách này.

Category: Remote Access Plus 

Tags:

By: HAU, Luu Van | August 30, 2019

Bạn đang dùng nhiều công cụ để hỗ trợ người dùng khỏi sự cố CNTT? Với số lượng điểm cuối trong nhiều tổ chức đang tăng lên mỗi ngày, các quản trị viên hệ thống và kỹ thuật viên trợ giúp liên tục chịu áp lực phải làm nhiều hơn với ít hơn. Mặc dù các quy trình thủ công dẫn đến không hiệu quả, sử dụng nhiều công cụ để hỗ trợ các hệ thống và người dùng cũng có thể gây gánh nặng cho quản trị viên và đi kèm với các chi phí ẩn và rủi ro bảo mật

Cách tốt nhất để hỗ trợ kịp thời là hợp nhất tất cả các nhu cầu truy cập và khắc phục sự cố từ xa của bạn dưới một mái nhà. Remote Access Plus cung cấp điều khiển từ xa tiên tiến và hơn 12 công cụ tích hợp để đáp ứng từ xa mọi nhu cầu khắc phục sự cố mà bạn có.


Điểm nổi bật của Remote Access Plus


Chia ...

Category: Remote Access Plus 

Tags:

By: HAU, Luu Van | October 22, 2018

Bạn đang phân vân giữa hàng loạt các công cụ để cứu người dùng khỏi các sự cố công nghệ thông tin? Với sô lượng các thiết bị điểm cuối trong nhiều tổ chức tăng dần mỗi ngày, các quản trị viên hệ thống và kỹ thuật viên bộ phận hỗ trợ liên tục gặp áp lực phải giải quyết được nhiều vấn đề hơn với ít chi phí hơn. Trong khi các quy trình thủ công dẫn tới thiếu hiệu quả, việc sử dụng nhiều công cụ để hỗ trợ các hệ thống và người dùng cũng có thể tạo ra gánh nặng cho các quản trị viên và kèm theo nhiều chi phí không lường trước và các nguy cơ bảo mật.

Category: Remote Access Plus 

Tags:

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.