By: i3-vietnam | October 22, 2018

Bạn đang phân vân giữa hàng loạt các công cụ để cứu người dùng khỏi các sự cố công nghệ thông tin? Với sô lượng các thiết bị điểm cuối trong nhiều tổ chức tăng dần mỗi ngày, các quản trị viên hệ thống và kỹ thuật viên bộ phận hỗ trợ liên tục gặp áp lực phải giải quyết được nhiều vấn đề hơn với ít chi phí hơn. Trong khi các quy trình thủ công dẫn tới thiếu hiệu quả, việc sử dụng nhiều công cụ để hỗ trợ các hệ thống và người dùng cũng có thể tạo ra gánh nặng cho các quản trị viên và kèm theo nhiều chi phí không lường trước và các nguy cơ bảo mật.

Category: Remote Access Plus 

Tags:

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.