By: HAU, Luu Van | March 05, 2018

Với tổng cộng 159.700 cuộc tấn công mạng, năm 2017 là năm quan trọng trong an ninh không gian mạng - và tiến tới năm 2018 sẽ còn lớn hơn nữa.


Các mối đe dọa trên mạng lan tràn bởi ransomware, dữ liệu bị lấy và các cuộc tấn công IoT sẽ đe dọa thế giới CNTT vào năm 2018. Với một mối đe dọa đang diễn ra hàng ngày (như Meltdown, Spectre,,,), các doanh nghiệp đã nhận ra tầm quan trọng và cần một công cụ quản lý bản patch hiệu quả để bảo vệ điểm cuối của họ.

Category: Patch Manager Plus 

Tags:

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.