By: HAU, Luu Van | August 02, 2018

Khi nói tới quản trị mạng, việc có được thông tin dữ liệu chi tiết về các yếu tố khác nhau trong mang đóng vai trò quan trọng trong quá trình đưa ra quyết định sáng suốt. Thông tin chi tiết chuyên sâu về mỗi thiết bị trong mạng quan trọng không chỉ để duy trì hiệu suất và an ninh mạng, mà còn để ngăn chặn các vấn đề mạng trong tương lai.

Một nghiên cứu sâu rộng của Đại học Michigan đã tiết lộ rằng các vấn đề cấu hình là nguyên nhân cơ bản của 59% thời gian ngưng trệ mạng. Điều này khiến cấu hình mạng trở thành yếu tố vô cùng quan trọng (có thể dẫn tới 2 kết quả đối lập) trong mạng. Tích hợp các cấu hình thiết bị mạng là tối quan trọng đối với hiệu suất của mạng và ứng dụng, nghĩa là cấu hình có thể có tác động rất lớn đến độ tin cậy c...

Category: NCM 

Tags:

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.