By: i3-vietnam | July 11, 2019

Không cần phải nói thêm rằng thời gian chết gây ảnh hưởng xấu cho các tổ chức như thế nào. Không chỉ khiến dữ liệu quan trọng trong kinh doanh gặp rủi ro, cản trở năng suất của nhân viên, mà còn khiến các tổ chức tốn kém cả nguồn lực và doanh thu tiềm năng.

Theo khảo sát của CA Technologies về các doanh nghiệp Bắc Mỹ và Châu Âu, khoảng 26,5 tỷ đô la đã bị mất hàng năm do ngừng hoạt động CNTT. Vì vậy, làm thế nào để bạn ngăn chặn thời gian chết từ việc lập hóa đơn trong mạng của bạn?

Mobile Device Manager Plus cung cấp tùy chọn thêm máy chủ dự phòng chuyển đổi giúp ngăn chặn thời gian ngừng hoạt động theo hoặc không theo kế hoạch. Một máy chủ chuyển đổi dự phòng là một máy chủ thứ cấp mà một bản sao chính xác của máy chủ chính. Máy chủ chuy...

Category: Mobile Device Manager Plus 

Tags:

By: i3-vietnam | June 14, 2019

Trung bình vào một ngày , các kỹ thuật viên trợ giúp hỗ trợ mật khẩu bị quên, cập nhật không bao giờ kết thúc và các thiết bị bị thất lạc. Các ticket này liên tục không ngừng có thể gây ra các vấn đề quan trọng trong kinh doanh. Điều gì xảy ra nếu có một giải pháp để giảm bớt nỗ lực dành cho các vé thông thường này và cho phép các kỹ thuật viên trợ giúp dành nhiều thời gian hơn để giải quyết các vấn đề quan trọng?
Mobile Device Manager Plus tích hợp rộng rãi với ServiceDesk Plus, phần mềm bàn dịch vụ rất riêng của chúng tôi, cho phép các kỹ thuật viên trợ giúp tiết kiệm thời gian bằng cách thực hiện các tác vụ quản lý thiết bị di động khác nhau ngay từ ServiceDesk Plus.
Việc tích hợp với ServiceDesk Plus này cho phép các kỹ thuật viên trợ g...

Category: Mobile Device Manager Plus 

Tags:

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.