By: i3-vietnam | June 29, 2018


Xuất bản ngày 21 tháng 2 năm 2018 


Hiệu suất mạng gắn với sự thành công của kinh doanh số. Giải pháp giám sát và chẩn đoán mạng (NPMD) là chìa khóa với khả năng hiển thị thông tin chi tiết về mạng, phát hiện vấn đề hiệu suất và phân tích nguyên nhân gốc; nhưng độ phức tạp của mạng, chuyển sang khối lượng công việc được lưu trữ trên đám mây, sự đa dạng của thiết bị điểm cuối và kiến ​​trúc định nghĩa phần mềm là những thách thức.

Định nghĩa / Mô tả thị trường

Tài liệu này được sửa đổi vào ngày 21 tháng 2 năm 2018. Tài liệu bạn đang xem là phiên bản đã sửa đổi. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang Corrections trên gartner.com. 

Các công cụ giám sát và chẩn đoán hiệu suất mạng (NPMD) cho phép các hoạt động công nghệ thô...

Category: Garnier 

Tags:

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.