By: HAU, Luu Van | June 25, 2018

Chủ động phát hiện và ngăn chặn cuộc tấn công bảo mật bằng việc phân tích kỹ lưỡng về hoạt động internet của người dùng và cơ chế cảnh báo thời gian thực được tạo ra bởi log tường lửa của bạn.


Hãy đăng ký qua link để tham gia khóa học Firewall analyzer miễn phí này (Giá thông thường là 479$/ session) và học cách bảo mật mạng cho công ty bạn nhé:

https://www.manageengine.com/itom/free-training/firewall-analyzer.html?utm_source=zcampaigns&utm_medium=invemail&utm_campaign=FWA-training-invite-21jun18-itom#register

Category: Firewall Analyzer 

Tags:

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.