By: i3-vietnam | June 05, 2019

Mặc dù quy trình thanh toán thủ công ban đầu có thể đủ cho tổ chức của bạn, nhưng nó có thể trở nên bực tức khi cơ sở khách hàng của bạn phát triển. Do nhiều nhà cung cấp dịch vụ được quản lý (MSP) làm việc với số lượng lớn khách hàng, nên không có gì ngạc nhiên khi thanh toán tự động đã trở thành một tính năng được tìm kiếm nhiều cho MSP.


Thanh toán khách hàng hiệu quả là một cách quan trọng để giữ cho khách hàng hài lòng và thanh toán tự động có thể giúp làm điều đó. Thanh toán tự động không chỉ chính xác hơn thanh toán thủ công, mà còn rất ít tốn thời gian. Thanh toán tự động của khách hàng là nền tảng cho việc quản lý khách hàng vô nhiễm.

Category: Desktop Central 

Tags:

By: i3-vietnam | May 04, 2019

Các trình duyệt ngày nay có sẵn trên hầu hết các thiết bị điểm cuối và chúng được sử dụng hàng ngày bởi hầu hết các nhân viên. Mức độ sử dụng trình duyệt đã khiến chúng trở thành mục tiêu hàng đầu của tội phạm mạng. Hầu hết các phần mềm độc hại được phát tán thông qua các trình duyệt, khiến các nhóm CNTT phải ưu tiên bảo mật các trình duyệt.

Category: Desktop Central 

Tags:

By: i3-vietnam | April 03, 2018

Mọi người nhanh tay truy cập và đăng ký tham dự qua link:

https://www.manageengine.com/products/desktop-central/training.html?m3#register

Category: Desktop Central 

Tags:

By: i3-vietnam | March 19, 2018

Với một giải pháp quản lý thiết bị endpoint hợp nhất (UEM), bạn có thể theo dõi các tài sản công nghệ thông tin và các tài nguyên mạng an toàn trong khi vẫn cho phép những người dùng tự do sáng tạo giải quyết các vấn đề công việc. Hãy tưởng tượng nếu tất cả tính năng này cũng được cung cấp bởi một Helpdesk. Đó chính là những gì mà việc tích hợp Desktop Central với Zendesk cung cấp. Quá trình tích hợp này mang lại sức mạnh lớn trong quản trị các thiết bị endpoint ngay trên giao diện điều khiển Zendesk.

Hai vấn đề lớn được nhận thấy trong helpdesk ngày nay là bị giới hạn khả năng quan sát và mất thời gian dài để khôi phục dịch vụ. Trong nhiều tổ chức, phần lớn thời gian của nhân viên hỗ trợ công nghệ thông tin dành để xử lý các yêu cầu dịch vụ...

Category: Desktop Central 

Tags:

By: i3-vietnam | March 19, 2018

Việc triển khai hệ điều hành là một nhiệm vụ quan trọng đối với các quản trị viên CNTT, dù họ đang làm việc về triển khai hệ điều hành trên các máy tính bare-metal (chạy trực tiếp trên phần cứng không qua hệ điều hành – một hình thức ảo hóa) và các máy bị lỗi, hay chuẩn hóa các hệ điều hành trên các máy tính.Và nếu bạn là một quản trị viên CNTT của một doanh nghiệp lớn, nhiệm vụ này không những quan trọng mà còn mất rất nhiều thời gian.

Desktop Central luôn giải quyết các hoạt động quản trị như quản trị bản vá tự động, triển khai phần mềm và điều khiểm các hệ thống từ xa. Giờ đây, với tất cả tính năng mới dành cho triển khai hệ điều hành, Desktop Central giải quyết nhiệm vụ tạo hình ảnh ổ đĩa và cung cấp hệ điều hành.

Category: Desktop Central 

Tags:

next>>
©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.