By: HAU, Luu Van | March 19, 2018

Chúng tôi rất vui mừng thông báo phiên bản mới nhất của phần mềm RecoveryManager Plus. Việc backup máy chủ tập tin Windows trong phiên bản mới này, cho phép các quản trị viên bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp khỏi mọi cuộc tấn công trái phép hoặc gặp các thảm họa về sự cố máy móc.

Category: Backup Resrote 

Tags:

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.