By: HAU, Luu Van | May 21, 2018

SAP MaxDB là một công nghệ mạnh mẽ và đáng tin cậy và là một thành phần quan trọng của các công nghệ my SAP khác nhau bao gồm APO (bộ nhớ cache trực tiếp) và KM. Vì các cơ sở dữ liệu như MaxDB lưu trữ một lượng lớn dữ liệu, việc giám sát chuyên sâu là rất quan trọng cho hoạt động tối ưu của các hệ thống này.

Một số vấn đề khó khăn nhất mà quản trị viên SAP phải đối mặt trong khi giám sát SAP MaxDB là thờ igian ngưng trệ không mong muốn, báo cáo sai, định dạng không chính xác và lỗi thời và thời gian phản hồi không phù hợp. Applications Manager, công cụ giám sát hiệu suất ứng dụng của chúng tôi, giúp quản trị viên SAP tối ưu  hóa MaxDB của họ bằng cách cung cấp tính năng giám sát hiệu suất toàn thời gian.

 Applications Manager giúp...

Category: Application Manager 

Tags:

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.