By: HAU, Luu Van | August 23, 2019

Trong số các nhiệm vụ khác nhau mà quản trị viên CNTT thực hiện hàng ngày, quản lý mật khẩu chiếm vị trí trung tâm. Gartner ước tính rằng khoảng một phần ba các cuộc gọi bàn trợ giúp liên quan đến việc đặt lại mật khẩu và khóa tài khoản. Mặc dù tham gia vào các cuộc gọi này rất quan trọng trong việc duy trì năng suất của nhân viên, quản lý mật khẩu cũng chiếm rất nhiều thời gian của nhóm CNTT mà họ có thể đã dành cho các nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi chuyên môn công nghệ của họ.

Tác động tiêu cực của các vấn đề quản lý mật khẩu như vậy đặc biệt nổi bật trong các tổ chức lớn hơn, nơi các nhóm CNTT rất khó khăn về thời gian và yêu cầu chồng chất. Nó rất quan trọng đối với một tổ chức để cung cấp cho người dùng các tùy chọn khôi phục tài khoản kh...

Category: AdSelfservice Plus 

Tags:

By: HAU, Luu Van | August 01, 2019

Chúng ta đã biết cách xác thực hai yếu tố (2FA) đảm bảo quyền truy cập vào các ứng dụng đám mây trong lai AD. 2FA bổ sung thêm một mức bảo mật cho các ứng dụng, bao gồm Office 365, G Suite và Salesforce, để bảo vệ thông tin nhạy cảm. Với ADSelfService Plus, bạn có thể tiến xa hơn một bước; thông qua công cụ, bạn có thể có tùy chọn 2FA khác nhau cho mỗi ứng dụng và thậm chí cho mỗi người dùng, dựa trên các chính sách chi tiết được xác định cho các AD và nhóm AD.


Cả Azure AD và on-premise AD đều không cung cấp sự linh hoạt và phức tạp để áp dụng các quy tắc khác nhau cho những người dùng khác nhau và xác định cách người dùng xác thực chính họ với yếu tố thứ hai. Bên cạnh đó, không có tùy chọn nào để thực thi kiểm soát truy cập dựa trên chính ...

Category: AdSelfservice Plus 

Tags:

By: HAU, Luu Van | July 10, 2019

Thông tin bị đánh cắp được  xếp hạng trong top 20 loại hành động vi phạm dữ liệu hàng đầu năm 2018.  không có gì ngạc nhiên khi một trong năm vi phạm dữ liệu là do thông tin bị xâm phạm *.
 
Hãy tham gia với những chuyên gia bảo mật hàng đầu của chúng tôi và tìm hiểu cách phần mềm ADSelfService Plus có thể nâng cao khả năng bảo mật mạng của bạn trước những kẻ tấn công bằng việc giúp bạn thực hiện các chính sách mật khẩu tùy chỉnh và nhiều lớp xác thực bảo mật..

Tham gia với chúng tôi và bạn sẽ hiểu được được:

• Kiểm soát chính sách mật khẩu nâng cao. Thực thi mật khẩu mạnh hơn cho người dùng bằng cách buộc các ký tự đặc biệt, liệt kê các từ và mẫu từ điển chính xác (như @ 123) vào mật khẩu của họ. Cũng thực thi tùy chọn lịc...

Category: AdSelfservice Plus 

Tags:

By: HAU, Luu Van | July 09, 2019

Mật khẩu là lớp bảo v đầu tiên cho bất kỳ tổ chức nào vì vậy việc đảm bảo mật khẩu an toàn là điều quan trọng và là một trong những cách tốt nhất để bảo vệ cơ sở hạ tầng CNTT của bạn. Tuy nhiên, trong một môi trường CNTT lai, giữ cho chúng an toàn trở thành một nhiệm vụ bất chính.

Đăng ký hội thảo trên web của chúng tôi để tìm hiểu bí quyết kỹ thuật để tăng cường mật khẩu và bảo vệ danh tính người dùng trong môi trường CNTT kết hợp.

Khi tham dự hội thảo trực tuyến này, bạn sẽ học cách:
  • Triển khai xác thực hai yếu tố để tăng cường bảo mật mật khẩu trên cả ứng dụng tại chỗ và đám mây. 
  • Tăng cường bảo mật bằng cách tích hợp đăng nhập một lần với các kỹ thuật 2fa. 
  • Thực thi chính sách mật khẩu mạnh để bảo vệ tài khoản ngư...

Category: AdSelfservice Plus 

Tags:

By: HAU, Luu Van | June 19, 2019

Hiện nay, nhiều tổ chức đã tuyên bố rằng họ sử dụng mật khẩu. Ngay cả những gã khổng lồ công nghệ như Google và Microsoft cũng muốn giết mật khẩu. Tuy nhiên, gần hai thập kỷ sau, mật khẩu vẫn là hình thức xác thực chính trong Gmail, Outlook và các ứng dụng doanh nghiệp lớn khác. Tất cả điều này cho thấy rằng mật khẩu sẽ đứng trước thử thách của thời gian.
Mật khẩu truyền thống cung cấp một vài lợi thế so với các đối tác mới hơn của họ, có thể là một phần lý do mật khẩu vẫn còn tồn tại. Ví dụ:

  • Mật khẩu tương thích ngược.

  • Mật khẩu hoàn toàn đúng hoặc sai hoàn toàn.

  • Trong trường hợp vi phạm, mật khẩu có thể được thay đổi.

  • Mật khẩu thường không mang bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào.

Category: AdSelfservice Plus 

Tags:

next>>
©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.