By: HAU, Luu Van | July 30, 2019

Chúng tôi đã thấy cách các khả năng phân tích hành vi người dùng (UBA) của ADAudit Plus cho phép quản trị viên giám sát hoạt động tệp của người dùng để xác định sự bất thường. UBA trong ADAudit Plus cũng có thể hỗ trợ xác định các tài khoản bị xâm nhập bằng cách giám sát các mẫu hoạt động đăng nhập của người dùng. Trong blog này, chúng tôi sẽ xem xét cách các tổ chức có thể theo dõi hoạt động đăng nhập bất thường của người dùng để phát hiện các mối đe dọa tiềm ẩn.


Theo dõi hoạt động đăng nhập bất thường
Hãy tưởng tượng bạn có một nhân viên bất mãn muốn đăng nhập vào tài khoản đồng nghiệp để ăn cắp thông tin quan trọng. Để làm điều này, nhân viên lừa đảo có thể thử đăng nhập từ máy tính của đồng nghiệp để tránh gắn cờ sự kiện đăng nhập từ m...

Category: AdAudit plus 

Tags:

©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.