By: HAU, Luu Van | October 25, 2019

Trong một blog trước đây, chúng tôi đã thấy tại sao việc tạo mật khẩu ngẫu nhiên là chìa khóa để bảo mật tài khoản người dùng mới cho môi trường Active Directory của bạn. Nhưng mật khẩu ngẫu nhiên cho tài khoản người dùng mới cũng cần được truyền an toàn đến người dùng cuối. Trong blog này, bạn sẽ học cách thông báo an toàn cho người dùng về mật khẩu ngẫu nhiên của họ bằng cách sử dụng ADManager Plus.

Khi định cấu hình tài khoản người dùng mới theo cách thủ công trong ADManager Plus, mật khẩu ngẫu nhiên được hiển thị tại thời điểm tạo. Tất cả bạn phải làm là ghi lại mật khẩu và chuyển tiếp nó đến người dùng mới. Khi người dùng được tạo trong ADManager Plus bằng cách sử dụng tự động hóa, bạn có thể tự chuyển tiếp mật khẩu cho người dùng hoặc ...

Category: AD Manager Plus 

Tags:

By: HAU, Luu Van | October 08, 2019

Cho dù tạo người dùng mới trong Active Directory (AD) hay đặt lại mật khẩu, đôi khi quản trị viên cần gán cho người dùng mật khẩu được tạo ngẫu nhiên. Khi mật khẩu ngẫu nhiên được sử dụng, các quản trị viên thường sử dụng cùng một mật khẩu cho các tài khoản người dùng mới được tạo và đặt lại mật khẩu, điều này khiến các tài khoản này dễ bị tấn công mạng. Điều quản trị viên cần là một ứng dụng có thể tạo mật khẩu ngẫu nhiên cho tài khoản người dùng để giúp giữ an toàn cho các tài khoản này mọi lúc.

Tạo mật khẩu ngẫu nhiên, an toàn

Sử dụng ADManager Plus, bạn không chỉ có thể tạo tài khoản người dùng mới trong AD với tất cả các thuộc tính có liên quan mà còn có thể tạo mật khẩu ngẫu nhiên trong quá trình tạo người dùng để đảm bảo an toàn cho c...

Category: AD Manager Plus 

Tags:

By: HAU, Luu Van | July 09, 2019

Tham gia hội thảo trên web của chúng tôi và tìm hiểu từ chuyên gia của chúng tôi về các tính năng báo cáo và quản lý AD mới nhất của ADManager Plus để quản trị AD hiệu quả.


Khi tham dự hội thảo trực tuyến này, bạn sẽ học cách:

• Giải quyết những thay đổi ngẫu nhiên trong AD
• Tự động hóa các hoạt động IAM chính
• Nhận thông tin tức thì về người dùng, nhóm và hộp thư Office 365 của bạn
• Có được thông tin chi tiết về quyền truy cập thư mục dùng chung
• Hợp lý hóa và giám sát các nhiệm vụ AD


Tham gia hội thảo trên web của chúng tôi để khám phá các tính năng mới nhất trong ADManager Plus có thể tăng cường quản trị Active Directory của bạn. Đăng ký tại Link để tham gia.


Nguồn: ManageEngine

Category: AD Manager Plus 

Tags:

By: HAU, Luu Van | June 05, 2019

File Server là một thành phần thiết yếu của mọi tổ chức cơ sở hạ tầng CNTT. Bất kỳ thay đổi cấp phép ngoài ý muốn trên các máy chủ tệp quan trọng trong kinh doanh đều có thể làm tổn hại dữ liệu, gây ra các khoản phạt không tuân thủ và gián đoạn kinh doanh.

Bước đầu tiên trong việc ngăn chặn lạm dụng đặc quyền là theo dõi các quyền trên Máy chủ tệp Windows của bạn. Thông thường, kiểm toán viên tuân thủ yêu cầu quản trị viên CNTT cung cấp danh sách các quyền NTFS được cấp cho một nhóm hoặc người dùng cá nhân. Việc kết hợp một danh sách như vậy bằng các công cụ Active Directory (AD) gốc yêu cầu kịch bản PowerShell, rất tẻ nhạt và tốn thời gian. Và sử dụng các công cụ AD gốc để quản lý quyền máy chủ tệp cho nhiều đối tượng cũng là một rắc rối. ...

Category: AD Manager Plus 

Tags:

By: HAU, Luu Van | March 18, 2018

Admin thường quá bận rộn khi quan tâm tới những việc xảy ra trong Active Directory, kể cả việc xóa tài khoản người dùng. Tuy nhiên, những điều tưởng như đơn giản lại là những vấn đề an ninh, rủi ro lớn. Ví dụ: giả sử tài khoản người dùng bị vô hiệu hóa nhưng thành viên nhóm của họ vẫn còn. Điều đó đặt ra vấn đề bảo mật vì tài khoản người dùng vẫn nằm trong Group và vẫn có quyền truy cập vào các tài nguyên mà nhóm đó cho phép.

Thay vì bỏ qua cấu hình không an toàn này hoặc cố gắng xóa thành viên nhóm khi tài khoản người dùng bị vô hiệu, tại sao không tự động xóa người dùng này khỏi tất cả các thành viên nhóm?


Điều này được khắc phục dễ dàng bằng cách sử dụng một công cụ như ADManager Plus cung cấp các tác vụ tự động được nhắm mục tiêu. Trên th...

Category: AD Manager Plus 

Tags:

next>>
©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.