Application Control Plus

Application Control Plus tự động tạo và duy trì danh sách trắng ứng dụng và danh sách đen dựa trên các quy tắc kiểm soát đã chỉ định. Với Quản lý đặc quyền Endpoint tinh vi tích hợp, Application Control Plus là một giải pháp toàn diện được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu kiểm soát ứng dụng của mọi doanh nghiệp đang phát triển. 
 
 
 
 
 

Tính năng sản phẩm

 

Luôn được bảo vệ chống lại sự xâm nhập của phần mềm độc hại.

Hạn chế khả năng xâm nhập của phần mềm độc hại và các mối đe dọa liên tục nâng cao bằng cách đưa vào danh sách đen các thực thi độc hại.

 

Từ chối các ứng dụng bị lỗi theo mặc định.

Đảm bảo bảo mật điểm cuối hoàn toàn bằng cách tạo danh sách trắng các ứng dụng mà bạn tin tưởng và giữ tất cả các ẩn số ở khoảng cách an toàn với mạng của bạn.

 

Chỉ cho phép người dùng có vai trò liên quan truy cập vào một số ứng dụng nhất định, bằng cách tạo các nhóm tùy chỉnh và giảm thiểu số lượng phần mềm được quản lý.

 

Tối thiểu hóa đặc quyền, 

Tối đa hóa bảo mật.

Thực thi đặc quyền tối thiểu trên tất cả người dùng và tạo điều kiện nâng cao đặc quyền theo yêu cầu cụ thể cho các ứng dụng có quản lý đặc quyền điểm cuối tích hợp.

 

Giải quyết mất năng suất

Nâng cao năng suất mà không ảnh hưởng đến bảo mật bằng cách cấm các ứng dụng như trò chơi và nhắn tin tức thời.

 
©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.