AdAudit Plus

ADAudit Plus là giải pháp bảo mật và tuân thủ công nghệ thông tin. Với hơn 200 báo cáo cụ thể theo sự kiện và các cảnh báo thời gian thực, sản phẩm cung cấp khả năng nhận biết chuyên sâu về các thay đổi ảnh hưởng tới cả nội dung và cấu hình của Active Directory, Azure AD và các máy chủ Windows. Ngoài ra sản phẩm cũng cung cấp thông tin truy cập toàn diện dành cho các máy trạm workstation và file server (bao gồm NetApp và EMC).

 
 
 
 
 
 

Tính năng sản phẩm

  • Kiểm duyệt Windows AD thời gian thực
  • Kiểm duyệt Đăng Nhập/ Đăng Xuất
  • Kiểm Duyệt File Server
  • Kiểm Duyệt Window Server
Kiểm duyệt Windows AD thời gian thực
 

Đăng nhập người dùng

Giám sát hoạt động đăng nhập người dùng trong thời gian thực trên Domain Controller với các báo cáo kiểm duyệt được cấu hình trước và các cảnh báo email. Các báo cáo kiểm duyệt đảm bảo quản trị viên biết được lý do phía sau các lỗi đăng nhập người dùng, lịch sử đăng nhập, hoạt động của các dịch vụ đầu cuối, những hoạt động đăng nhập gần đây của người dùng trên khắp mạng máy chủ Windows.

 

Tuân thủ

Các tổ chức lớn hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ phải tuân theo các đạo luật tuân thủ cụ thể trong công nghiệp như SOX, HIPAA, GLBA, PCI-DSS, FISMA…Với các báo cáo liên quan đến tuân thủ cụ thể được cấu hình sẵn cùng các cảnh báo thời gian thực của chúng tôi, đảm bảo mạng  Windows của bạn sẽ được kiểm duyệt 24/7 với các báo cáo bảo mật định kỳ và các cảnh báo email như một quy trình chuẩn.

 

Các báo cáo và cảnh báo

Chọn lọc từ hơn 200 báo cáo kiểm duyệt được cấu hình sẵn và có thể đặt lịch, tạo các báo cáo tùy biến, thiết lập các báo cáo dựa vào hồ sơ và báo cáo từ dữ liệu được lưu trữ để thẩm định. Trong thời gian thực, theo dõi các thay đổi đối tượng Windows AD (người dùng, OU, nhóm, GPO, máy tính, schema, DNS và hệ thống) và gửi các mail cảnh báo về các sự kiện sửa đổi / truy cập mạng trái phép.

 

Các thay đổi thuộc tính

Trong thời gian thực, phần mềm kiểm duyệt các giá trị thuộc tính của các đối tượng Windows AD trước và sau; nhận biết mọi thay đổi của người dùng, máy tính, nhóm, GPO và OU đồng thời cập nhật về những nỗ lực trái phép và đưa ra cảnh báo cho mọi thay đổi quyền / sửa đổi thuộc tính. Xem các báo cáo tương ứng được cấu hình sẵn trong một màn hình duy nhất.

 

Lưu trữ dữ liệu

Chạy lưu trữ định kỳ dữ liệu các sự kiện được kiểm duyệt để tiết kiệm không gian đĩa. Xem các báo cáo từ các sự kiện trong quá khứ như lịch sử đăng nhập người dùng AD, lịch sử thay đổi mật khẩu và nhiều hơn nữa từ dữ liệu được kiểm duyệt lưu trữ AD để thẩm định các máy tính và vấn đề tuân thủ. Các báo cáo được kiểm duyệt có thể xuất theo định dạng xls, csv, pdf.

 

Các thiết lập GPO

Kiểm duyệt và báo cáo về các thay đổi GPO với Windows AD và các máy chủ Windows; theo dõi nâng cao và chuyên sâu các giá trị mới và cũ của GPO, cấu hình, chính sách mật khẩu và các thay đổi cài đặt đồng thời đáp ứng bảo mật mạng IT thông thường và các yêu cầu tuân thủ khác nhau.

Kiểm duyệt Đăng Nhập/ Đăng Xuất
Kiểm Duyệt File Server
Kiểm Duyệt Window Server
©Since 1996 - i3 Network Systems. All Rights Reserved.